søndag 11. august 2013

Gjenforening - Gjenforening!

En liten oppsummering av det jeg mener er litt viktig å se på trykk akkurat nå.

Det 'mørke' kvelertaket på planeten, er i ferd med å dra sin kos. De 'uærlige' flate valutaene (som var utsatt for spekulasjoner) utgår. De nye ekte verdi-valutaer vil utløse en global re-evaluering - den første er allerede klar for distribusjon (auguat 2013).  Alle andre runder av velstand er også klar for å bli lansert.  De nye finansielle interessene vil effektivt drive de gamle snuskete fra sine maktposisjoner.  Nytt styresett vil dermed være på trappene.  Dette er de første tegn på den nye tida som kommer innover oss.

Framveksten av et nytt finans- og banksystem bringer universell bankettergivelse og kort tid etter dette vil det være klart for våre hjelpere til å vise seg.  Vi vil snart bli introdusert for alle de nye mestrene.  Dette vil snu opp ned på hele vårt globale samfunnssystem til skrekk og gru for de aggressive i ulike posisjoner rundt om i verden.  

Hva vil de oppstegne mestere gjøre med vår verden?  Snu virkeligheten i denne verden på hodet, intet mindre!

Løgner og manipulasjoner som vi er så vant med her på Jorda, vil forsvinne nå!  Vi får en ny verden av SANNHET.

Når masselandingene skjer, må vi avslutte vår tenkning med hodet, vi skal tenke med hjertet heretter.  Vi må helt forandre måten vi tenker og føler - vi vil se oss sjøl både åndelig og følelsesmessig.  Det blir ikke bare lett for oss jordboere å kun lansere det gode hele tida i tanke, ord og gjerninger.  Alt skal erstattes med KJÆRLIGHET.  Vi trenger sikkert en innkjøringsperiode.  Til slutt går vi inn i "Living Light Chamber".   Kjærligheten må finnes fram av hele populasjonen, det blir litt av en snuoperasjon!   Fra nå av er det Lys og Kjærlighet som teller. Healing er også over og ut nå, da det er lært i 3d som har sitt opphav i ufullkommenhet. 

En fullkommen "Heimkomst" vil så vise seg, når alle samles for å gå sammen!   Våre forfedre venter i den indre Jorda.   Deres historie blir en levende saga - ingen myte - om vår opprinnelse og om hvorfor vi er her.  Etter at vi har absorbert dette, blir vi HEL  Deretter vil vi bygge vår stjernenasjon med åpne dører til de fjerneste delene av galaksen. Vi vil hjelpe resten av galaksen til å oppnå full bevissthet, slik vi har oppnådd det. Vi vil manifestere Skaperens guddommelige plan sammen.   Vi får nye læresetninger.  En ny epoke er kommet til Jorda!  Det blir stor gjenforening, nå når Himmel og Jord samles!

Denne kan leses som støtte for mer dybde i tanken.
Healing to Whole: from de to re-generation

Tukate

Ingen kommentarer: