tirsdag 21. mai 2013

Montague Keen, 19. mai, 2013

Montague Keen, sier det er smart å legge merke til hvordan the Cabal velger å agere i tider som de vi har nå.  The Cabal er desperst og vant til å fiske i rørt vann. Engasjere ditt høyere Jeg, er Montague sin melding til oss.  forts.

Ingen kommentarer: