torsdag 2. mai 2013

Har dette noen relevans for deg

Alle tenker vi og når mange av oss tenker det samme - blir det manifestert.  Det Er. Vi får samme kunnskap og ser omtrent de samme bildene og da manifesterer vi det vi tenker.  Altså:  Vi leser kanaliseringer om de 'mørke' og forestiller oss de 'mørke' sånn omtrent likt.  Hva gjør vi da?  Jo, vi tenker på det og manifesterer det, altså de 'mørke' blir en realitet.   Nå har vi i lang tid fått høre at de 'mørke' er arrestert - de er bak lås og slå.  Hva skjer i våre sinn da?  Jo, vi slutter å tenke så hardt på de 'mørke' - de er arrestert og ute av sirkulasjon!  Tilslutt er de ikke i våre tanker lenger og de forsvinner helt.   Det som ingen fortsetter å holde vedlike (manifestere) - forvitrer.

I det vinduet hvor det står blomster som eieren beundrer, florerer det.  I det vinduet hvor det står blomster ingen beundrer, forvitrer det.  Det vi tenker positive tanker om, får et sterkt uttrykk.   Det vi tenker negative tanker om, dør ut.  Slik bestemmer vi over speilingene rundt oss.

Når A L T foregår i sinnet, i tanken, da må det bli slik.  Det skjer ikke utenfor oss - det ytre er en illusjon.  Det ytre er speilinger av vårt indre!  Manifestasjoner!  Når tankene speiles på denne måten, kommer de fram som det vi tenker - tenker vi på mennesker, så kommer de fram som mennesker.  Tenker vi på noe annet, så kommer de fram som det vi forestiller oss.  Husk - vi har alle gått på skoler og memorert de samme kunnskapene år ut og år inn.  Resultatet av denne ensrettinga speiles rundt oss. 

Nå smuldrer mye bort og forsvinner, da forsvinner vanene våre også.  Vi må skape nye tanker og nye vaner.  Vi blir atskillig mer frikoplet etter hvert og tar lettere inn det som 'flyter i luften'.  Til slutt kan vi tanke-lese mellom mennesker, vi blir mindre statiske og fullstendig kreative og nyskapende.

Tukate

Ingen kommentarer: