mandag 6. mai 2013

Det er mye å spekulere på ...

Det kan jo være at Gud eksisterer på en annen måte enn vi tror. Og det kan være at universet stadig blir skapt eller gjenskapt, og at vi har kraften til å skape. Og er det kanskje slik at mennesket skaper Gud i sitt bilde, og ikke omvendt. Kanskje er det mulig å forene vitenskap og religion. Har kanskje de to 'bildene' både ens og motsatt hensikt. Vitenskap handler om det som er - uten verdi. Religion handler om det som bør være, med verdi.

Kan vi tenke oss at universet oppsto fra absolutt Intet - fra tomme Rommet. Kan vi også forestille oss at Intetheten er inneforstått med dette. Hvis vi deler null med null så blir svaret - vi Skaper. Merkelig ... Men er det mulig å føle tomheten i universet - inne i det - kan det være årsaken til frykten som har ligget som et teppe over menneskene - hele Menneskeheten. Tomheten. Uvitenheten. Frykten. Ensomheten. Ulykken.

Vitenskapen kan etter hvert gi oss svar, men i mellomtida må vi finne 'sannheten' i andre kilder, eksempelvis i Tro - kanskje vil det gå lang tid før vitenskapen har svaret. Kan det tenkes at religionen er i ferd med å utvikle seg. Hvilken rolle spiller vår personlige eksistens. Er vi et materielt arrangement som kommer og går. Kan det hende at vi overidentifiseres med våre liv og våre problemer.

Eller er det bevissthetens 'kvantesprang' mellom tilstander av ikke-bevissthet. Er det slik at vi stadig vekk stiller spørsmål i fortid. Kommer bevisstheten før eksistensen og 'Er-heten'. Eksisterer ikke bevisstheten, per se, er den bare del av tomrommet. Har bevisstheten fysiske egenskaper - kan den matematisk forholde seg til den fysiske virkeligheten. Når vi forbinder lyset med strøm og magnetisme, så kan også bevisstheten ses på samme måten.

Er vårt 'sentrum i selvet' direkte forbundet med det opprinnelige tomrommet. Er det mulig å føle dette. Bruker virkeligheten bevisstheten som 'bakgrunn' - slik at bevisstheten blir den store 'sensoren'. Kan vi si at når den 'store' bevisstheten forbindes med den fysiske bevisstheten, så blir det kanalisering. Kan vi si at alle kanaliserer, uten å være klar over det. Kan vi tenke oss at slike kanaliseringer blir helt vanlige snart.

Kan vi tenke oss at, alt er bevisst, har bevissthet, og er det en 'informasjons'del i energien som er bevissthet. Er det bare en form for bevissthet, og den skiller ikke mellom organismer eller partikler mer enn energien gjør. Energi er energi. Bevissthet er bevissthet. Er det slik at når energien kommer i forskjellige mengder og 'smaker', så gjør bevisstheten det også. Kan vi se alt som levende. Er alle atomer, elektroner osv. like levende som vi er.

Kanskje finnes det ikke noe slikt som 'død' materie. Kan det være slik at det vi kaller liv, er den spesielle formen det har utviklet seg til. Som levende former, levende systemer, utvikling av funksjoner som utgjør den underliggende fysiske formen. Kanskje vokser det fram en ny grein av vitenskapen som tar for seg økologisk fysikk. Kan livet kvantifiseres og måles, basert på hva det skal fungere som.

Kan vi noen gang bli i stand til å måle hvor 'levende' noe er. Kan vi skape datamaskiner i vårt eget bilde, kan de være bevisste og stille oss vanskelige spørsmål. Og så blir vi forbundet med kommunikasjonssystemer, internett osv., så kan dette skape en ny organisme, hvor vi utgjør nervecellene og i fellesskap utgjør de alle bevisst oppmerksomhet. Er dette en framtidsdrøm som kanskje kan bli oppfylt en dag.

Kan vi tenke oss at en slik fellesorganisme er i stand til å tenke uavhengig av oss - kanskje har det fungert slik når vi ikke har vært enhetlig. Og vil det være nødvendig at alle har all kunnskap om den enhetlige organisme. Går vi mot den enhetlige organismen, når vi vet at alt er forbundet. Vi har hørt mye om kvante-energi. Kan vi tenke oss at vi vil møte en annen orden i universet når vi reiser på lysets hastighet. Må vi forstå avstand osv. på nye måter. Med henvisning til Norges tilslutning til EU's direktiv om datalagring i Norge.

Hva skjer når vi alle kan vite alt om hverandre - absolutt alt. Kan vi tenke oss at datamaskina ikke kommer til å godta forsøk fra noen på å kontrollere noen andre, så blir den som prøver på dette avslørt. Kan vi se for oss at informasjonsflyten går fra steder med konsentrasjon - til steder uten informasjon.

Og kommer det en dag da vi alle forstår at det 'onde' ikke finnes. Det kan være at det vi kaller 'ondt' bare er fravær av 'godt' og ikke har noen tanker om å bekjempe det 'gode'. Kanskje kan vi tenke oss at mørke er fravær av lys, og ikke motsatt.

Kan vi se for oss at den Nye Tida allerede er her - den vi har ventet så lenge på.  Den som venter har i alle fall ett privilegium; Vedkommende får om mulig se svaret!

Tukate

Ingen kommentarer: