tirsdag 28. mai 2013

Kommer den nye tida rekende på ei fjøl?

Det snakkes og skrives om dimensjoner, men det blir ikke definert hva dimensjon er. Å "gå" fra den ene dimensjonen til den andre, det vektlegges over alt, men 'går' noen mellom dimensjonene?  Nei!  Det betyr at vi beveger oss i forståelse.  Hvor flinke vi er til å gå, hjelper lite når de vil fra den ene dimensjonen til den andre.  Da må vi forstå.  Altså - dimensjon er en brukbar illusjon.

Det handler altså om forståelse.  Det er hva vi er i stand til å begripe som teller.  Det har siden skoledagene flyttet oss fra første klasse og oppover.  Slik er det med forståelsen av dimensjonenes innhold også.  Forstår vi hva det dreier seg om når vi snakker om dimensjoner, og hvorfor ...?  Det er det springende punktet.

Hva er det som må heves, om vi skal forstå mer enn vi gjør nå.  Det er vibrasjonene. Hvordan heves vibrasjoner?  Det gjøres ved stadig å forstå - få mer innsikt. Vibrasjoner og forståelse er som erteris - de henger sammen. Forståelse er ikke noe som kjøpes - forståelse er noe vi får ved å samle og å forstå i dybden.  Da økes bevisstheten.

Den nye tida blir ikke overlevert oss. Den nye tida skapes og heves ved at menneskene som lever i samkvem - forstår stadig mer.  Hvis alle plutselig forstår mer av alt, så vil hele menneskeheten høyne sitt bevissthetsnivå.  Det er det beste at massene har felles forståelse av enkelte saker som angår alle.  Da vil vi løfte hverandre.  Vi skaper den nye tida. Tukate   

Ingen kommentarer: