onsdag 15. mai 2013

Hvorfor skapes det allergier i kroppen?

Iliuka:    

For hvorledes der skapes, er der så lik der er av metninger. Gjennom hva der så er tilførelser til tilskudd og hva der så er tilsetninger i føder den eter, er lik slagg.

Under tider der oppsamles slagg, spesifikt lik der er av irritasjoner i den øvre del av den tykke tarm, så blives der lik alt mettet efter tider, år om annen. 

Således vil der være at legemet søker at forvalte hvorledes skal der blive fri denne slagg. Der kan uttrykkes gjennom ulike inflammasjoner, betennelser i ulike organer. 

Der kan være til galle, der kan være til lever, der kan være til andre symptomer. Dog der er for den meste der uttrykkes gjennom eksemer og uttrykk i hud, - der kan være kuler og der kan være ulike hva der tales energier der forknyttes i tarmer og i mageregioner.

Konu Ekatah.   (051212)


Ingen kommentarer: