torsdag 23. mai 2013

Iliuka svarer på alle slags spørsmål som stilles

Fra 'Visdomsord' nr. 1   2013

Økonomi

Vil vi på Jorden bli gjeldfri, - nullstille den - sommeren 2013?

Ei er der så. Vi ser der vil skapes turbulenser, dog vi ser der vil alt forløses gjennom nye momenter av hva der tales økonomier. Og således vil der være til forbyttelser av nye tjenester, dog der avkreves lik der kan tales totusener og seksten (2016) vil der være totalt forendret. Konu Ekatah.

Vil vi fremdeles ha et pengesystem i 2015, eller skal vi ha et annet betalingssystem?

Vi ser; alt mere der kan tales der er lik 'tjenester-system', ei så meget mynter. Konu Ekatah.

Vil mynten falle i Norge også?
Så vil det.

I 2013?Ei vil Det. Dog se alt hva der er lik bevelser.  Der skaper således syntetiske opplevelser av verdier. Der er for hele den globale klode der vil påtvinges i nytanke at forstå; Hva er der så de guddommelige verdier? Konu Ekatah.

Det sies at finanssystemet vil kollapse?
Så vil det.

Er det en fordel å betale ned gjeld?  
Ei er det.  For hvorfor og hva skal den unnvike at gjøre så?  Skal den ei leve i tilfredshet og nytelser?

Samles det gull for å bytte / selge til Anunnakiene?
Nogen vil der gjøre så, korrekt.

Dette med OPPT, vil det sette folket fri?
Der vil - på sikt, korrekt.  Ennu har den ei sett de forendringer der kommer.

Ingen kommentarer: