torsdag 30. mai 2013

Resymé av Kryons kanalisering - april 2013

Et relativt kort resymè over Kryons melding, april 2013.  Meldingen går ut på i korte trekk, å belyse de 'godene' som venter folket på Jorda.  Den nye energien vil endre hele planeten og dens innhold - mennesker som materiell.  Alt som heter systemer vil endres i tråd med den skiftende, åndelige bevisstheten.  Dette forandrer alt, det er innlysende.


Den katolske kirken


Det blir ingen søkning til denne kirken fra unge mennesker.  De unge finner det de leter etter, på sin egen måte.  Det vil også etter hvert komme kvinner inn i det katolske kirkesystemet!  Etter et par pavevalg er mye endret.  Den paven som kommer deretter, vil stå for nytenkning og endringer.   

Kirken trenger balanse mellom det feminine og det maskuline, og kvinnene kommer med i kirkens styre og stell på mer regulert vis.  Katolske prester får også gifte seg, om litt, når tida er moden.

Politiske systemer


Politisk vil systemer endres - og det vil også mørke og lys!  Demokratiet endres i pakt med dette.  Den menneskelige natur likeså. Etter hvert vil det være helt umulig å blande gammel og ny energi, om en prøver det, vil det ikke ha heldig utfall.

I Nord Korea er det, tross ny og ung leder, de gamle rådgiverne som regulerer kursen.

Integritetsendringer

All denne endringen fører også med seg en integritetsendring for folk, slik at den sterkestes rett ikke fungerer lenger.  Noe annet som blir helt fortapt i all denne endringen er - frykten!  Det vil alltid føre uhell med seg om en gir seg i kast med konspirasjons-makeri.  Konspirasjoner dør ut.


Illuminati hadde sitt utspring i Hellas, sier Kryon.  Dog - Illuminati har ingen kontroll over noe eller noen stort lenger.  All tidligere styring over alt i 3d, vil etter hvert være svake minner.  Nå venter folket på en ny sivilisasjon!
  

Ny toleranse


Det vokser fram en ny toleranse.  Afrika 'renoveres' og vil etter hvert overgå Kina. Illuminati-penger (alt de har stjålet!) skal brukes i de nye markeder som vokser fram. De unge endrer verden, og de vil få hjelp av de gamle.  Teknologien for framtida er; sosiale nettver!

De som ikke vil være med på de nye tankene som vokser fram, får likevel en ny bevissthet.  Ingen vil lenger bli sendt til slagmarka, så all krig opphører.  Verden settes nå sammen, for ikke å bli revet i stykker mer.  

Den gamle, kloke bevisstheten er tilbake på Jorda - som energi. Den vil bli manifestert i kropp etter hvert. Det blir ikke så pent, sier Kryon.  Fra Kryon på engelsk:   "Be circumspect. There is no perfect timing. Humans will create all this at their own pace. Do not be in fear of the things that might follow, for I say it yet again that the old energy will show itself soon in survival mode and it won't be pretty."
Ingen kommentarer: