mandag 11. august 2008

Forvandling

Av Tukáte
Neal Donald Walsch sier om den pågående forvandlingen; Det er bare å se det for deg! Ja, det er så enkelt. Se det for deg. Det er ikke dermed sagt at forandringen brer seg ut øyeblikkelig foran øynene dine, men all forandring begynner i tanken. Litt tid må tankesystemene ha enda en stund. Små endringer viser seg rundt oss hver dag, hvis vi er årvåkne og merker oss det som skjer. Dette kan noteres både i det små og i det store. Og det aller beste, synes jeg, utviklingen som er i gang - kan ikke stoppes verken av små eller store makter! Erfaringer i de førstkommende årene vil bli unike i forhold til det mange har å sammenlikne med. Det eneste som kan forsinke denne bevissthets-prosessen, er uvitenhet og tvil. Siden prosessen vil gå sin gang uavhengig av begge deler, så er det lurest å finne ut på egen hånd hva det er for noe som er på gang.

I svært lang tid har vi erfart hva tvil og uvitenhet fører til. Idéene skifter fort i dag, og bastante, tradisjonelle tanker står for fall hele tiden. Vår erfaring fra det gamle systemet, viser tydelig at holdningene ikke skulle endres i tide og utide. Holde ut i det lengste - så ville belønningen komme i form av gull ! I tillegg til den enkeltes iherdige innsats ble det også etablert riter og tradisjoner. Tømre. Tømre. Pust ut og gi slipp - det er mitt råd nå. De som fortsatt setter sin lit til at vi kan bekjempe hverandre med kuler og krutt, kan med større hell tro på julenissen. Krig er en konsekvens av gammel tankegang. Krig, konkurranse og isolasjon har hatt sin glansperiode. De fleste politiske systemer må endres radikalt. Dette blir ingen lett oppgave - spesielt ikke i de materielt rike landene. Ny bevissthet kommer uansett.

Suksess vil få et helt nytt innhold. Det beste vi alle kan gjøre, er å ha bunnsolid tro på vår egen innsikt. Det er i vårt Nye indre grunnlaget for suksess vil ligge i framtida. Igjen; ikke blåhold på gammel tankegang. En Ny verden krever vennlighet og rettferdig fordeling av ressursene - ikke slik vi fordeler i dag hvor noen grabber til seg, mens andre vrir seg i elendighet. Åpenhet og hurtige endringer i bevisstheten, vil gjøre all manipulasjon mellom mennesker synlig. Alt vil bli avslørt før planene er klare. Mange som i dag arbeider i slike 'pikante' stillinger kommer til å bli uten arbeid - deres 'kompetanse' vil ikke greie å holde seg levedyktig.

Etter hvert vil den illusjonistiske tankegangen og evangeliseringen opphøre. Alt gjennomskues og vil forsvinne. Fordømmingen av annerledes tenkende vil også avta etter hvert - til stor glede for de nytenkende. Denne gruppa blir stadig større, noe som igjen påvirker det kollektive sinnet og den Nye tida ruller inn over oss og trosser all motstand. Det er bare å se det for seg. Se for deg den enorme overfloden på alle plan - ingen skal mangle noe av det de trenger, så lenge det ikke går på noen annens bekostning. Det er nok overflod til alle.

1 kommentar:

An-Magritt sa...

Veldig godt skrevet Tukáte. Dybde og enkelhet i ett. Flott.
Ekarana