søndag 15. mai 2016

Kampen mellom Lyset og Mørket

De siste fire åra har kroppen vår gjort en storjobb som har gått eieren ‘hus forbi’, ganske sikkert.   Cellene i kroppen har vært avhengig av oppjustering og det har de fått.  På grunn av den justeringa og dreneringa som har vært igang, har vi følt oss utmattet og helt på ‘bånn’.  Det var nok kun en følelse som egentlig ikke angikk oss på den utmattende måten, men det slo igjennom så vi kjente følelsen uten at det hadde noen betydning for oss, som sagt.  Et par minutters avslapping og den riktige følesen var gjenopprettet.  

Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men frykt.  Så vet vi det!  Vi har vært innblandet i en duell mellom Lys og Mørke i denne tida, som har påført oss forskjellige følelser vi ikke har tumlet så mye med tidligere.  Vi får vite at det i denne tida er mer harmoni på planeten enn det noen gang har vært! Forstå det den som kan, men dette er vel ikke det inntrykket vi sitter igjen med, men ikke desto mindre så er det slik det har vært.  Mørkt og lyst er ikke motsetninger, men de representerer den dualiteten som menneskeheten har levd i.

Dualiteten er altså årsaken til at vi menneskene har vært opptatt av spenningen mellom lyset og mørket. Grove kamper som er utkjempet mellom de to - lyset og mørket - er krigene vi kjenner til. Forøvrig så har vi alle innsikt i uenigheten som har herjet i alle de år mellom små og større grupperinger av menneskene.  Takket være menneskenes selvbalanserende system, så har feidene vært korte som regel.  Fra nå av vil vi nok se at samarbeidet tar seg opp framfor slåssingen - slik det har vært vanlig over en såpass lang periode.   forts.

Beacons of Light  -  April 2016
The Beacons of Light

Tukáte

Ingen kommentarer: