tirsdag 17. mai 2016

Hvem er vi egentlig ?

Vær oppmerksom på de stadig tydeligere tegnene som peker mot en ny tid hvor deres makt og styrke vil øke. Skjult omkring på hele kloden finnes monumenter som forteller om en helt annen fortid enn den dere tror er sann. 

De mørke beordret lakeiene sine til å skjule disse bevisene og bruke sine mange evner til å få dere til å tro på et helt annet sett av grove løgner for å dekke over disse viktige sannhetene. Vi har vært vitne til hvordan disse vel utdannete lakeiene gjennomførte dette oppdraget med stor dyktighet. 

Like fullt fantes det fortsatt sannheter på de stedene der Agarthanerne med like stor dyktighet hadde etterlatt dem for tusenvis av år siden. Tallrike urgamle tekster hintet om deres eksistens på samme måte som i nyere esoteriske arbeider som beskrev hva disse tingene virkelig var. 

De mørke brukte sitt maktapparat til å myrde mang en sannsiger og til å tvinge mange flere til taushet om det de visste. Men disse skjulte sannhetene vil snart komme for dagen i rask takt og være til stor hjelp for de Oppstegne Mesterne i deres egne mektige avsløringer. 

Målet med å formidle denne tidligere skjulte visdommen er å forklare hvem og hva dere virkelig er!     forts.

Sheldan Nidle - 10. mai 2016  
13 Ix  7 Moan  12 Manik
Oversetter:   Leif

Ingen kommentarer: