fredag 20. mai 2016

Hvem blir USA’s president ved valget i november 2016!

En liten fugl kunne kanskje ha sunget en liten vise om hvem som blir USA’s president.  Den lille fuglen kunne blitt spurt og den kunne svart som så:  Det blir kanskje;  Bernie Sanders.  Ergo - så blir det kanskje Bernie Sanders som blir president i USA ved valget i november!  Så vet vi det så langt - dog sikkert er det først etter at valget er avsluttet!

Tukáte

Ingen kommentarer: