fredag 27. mai 2016

"Endemisk korrupsjon"

Hva er "Endemisk korrupsjon” ?   Et resultat av Menneskehetens kollektive beslutning om å våkne fra drømmen (illusjonen).   Det som har vært holdt skjult i så lang tid, kan ikke holdes skjult lenger.  Som stadig mer av den endemiske korrupsjonen er skjult, så tvinger endringer seg fram nå.  Mange endringer er derfor nært forestående.  

Gjør dere klare til å ta imot store omveltninger.  Det er snakket om endringene over lang tid, og det er slett ikke uten grunn.  Det tar tid med slike opplysninger å feste seg i vår bevissthet, derfor må det snakkes om dette over en viss tid - som vi i ettertid vil kalle lenge.  Vi har vel ikke den store oversikten til å mene noe bastant her.

Det er altså på grunn av oss og at det skal feste seg i vårt minne, det blir gjort på denne måten!  Dette skal styrke seg i vår bevissthet - den kollektive intensjonen - for å føres fram til avsløringer.  Stadig flere over hele verden er blitt klar over korrupsjon og uærlighet som er endemisk - over hele verden. 

Regjeringer, internasjonale selskaper, store banker og global industri - samtlige har bedyret sin uskyld, men vi har nå blitt fullstendig klar over at dette slett ikke er tilfelle.  På grunn av denne overbevisningen nå, er det bestemt at det gamle systemet skal oppløses, så en ny og ubestikkelig metode fordeler seg for hele Menneskeheten.

Som vi vet, er krig svaret på at store industriselskaper som blir betalt av banker som gjør formuer på ‘lidelsene’ til massene.  Dette skal endres nå.  Små grupper med svært rike mennesker, med stor innflytelse, har kontrollert den globale økonomien og politikken i altfor lang tid.  Dette skal det bli en brå slutt på nå.

De rikes siste fraspark er å opprettholde sin maktposisjon ved å forårsake konflikter og intens lidelse så mange steder som overhodet mulig. Dette for å skape frykt i stor skala. I siste instans er det det militære forsvaret som skal ha sin del låst fast, så det kan fortsette å kontrollere befolkningen.  De vil ikke lykkes med dette lenger!

I den åndelige verden er de meget klar over frustrasjonen folket opplever som må vente trofast på de lovede endringene som vil skape fred på jorden og mat, husly og sikkerhet for alle på planeten. Menneskeheten har bestemt at den kollektive hensikten for endringene skjer som ønsket. Kraften i den kollektive hensikten er stor.

Når du leser dette, så la det få tid til å synke inn.  De fleste forblir uvitende fordi de lar tvil og angst få for stor plass.  At du går dypt inn i denne tankegangen minst én gang daglig, er avgjørende for ditt velvære, så ikke overse eller glemme denne daglige foretéelsen.  Du åpner samtidig for kjærligheten som ligger der inne og venter på aksept.

Kjærligheten er alltid der for deg, men den tvinger seg ikke på deg.  Kjærligheten er uendelig kraftfull og uendelig mild.  Kanhende virker dette som et paradoks for de fleste, men det er sannheten - fordi det er ikke noe annet!  Kan hende tror Mennesket, ut fra sin erfaring, at det er uverdig og helt ugyldig. Det er kun kjærlighet og ikke noe annet.

May 22, 2016 by John Smallman
Tukáte

Ingen kommentarer: