tirsdag 17. mai 2016

Hva venter og Hvem er Vi ?

En strålende ny virkelighet venter oss.  Vi har fått en svært viktig rolle i avsløringa av en Fysisk Kreasjon.    Vi har inkarnert her for å oppfylle vår skjebne som voktere av en fornyet og fullt bevisst Moder Jord, hvor vi skal etablere et bemerkelsesverdig galaktisk samfunn.  Vår rolle er svært utfordrende, men likevel gledelig. Vårt engasjement er nødvendig når vi nå skal bli fysiske Engler. Denne tilstanden omfatter alt som gir glede og fullt ut viser vår kjærlighet.  Helhjertet innsats vil være en støtte for andre til å oppdage sin glede for å gi den nødvendige drivkraften til den store Oppvåkninga for Moder Jord og Oss. 

Vi skal stå samlet. Livet skal flyte elegant med en indre glede og på en medfølende måte.  Det første skrittet tas nå for å endre Lyset i en hel Galakse, og dette blir gjort til tross for store begrensninger. Vi er etterkommere av mennesker som beviste sin styrke ved å stå samlet som Erkeengler, Engler og Oppstegne Mestere av Skapelse. Vi har et ubegrenset reservoar av ekstraordinære evner for å gjenopprette det kommende Galaktiske samfunn. Vi samler en innovativ global kultur og bygger viktige rudimenter av dette galaktiske samfunnet.  


Et viktig skritt for verdensveven av Lys innebærer at vi blir fullt klar over vår hovedrolle i utviklinga av dette enestående kosmiske drama.  Vi er alle dypt involvert i en fullstendig transformasjon av Kropp, Sinn og Ånd. Vi blir stadig raskt tilbakeført til full bevissthet.  Se på verden rundt deg og du oppdager at planeten som du vokste opp på nå er radikalt endret.  Våre holdninger til livet og menneskene tvinger oss inn i en konstant endring eller kaos. Over alt kan vi se at det ‘spiller seg ut’  et nasjonalt eller regionalt karma. Dette er sikre tegn på at en ufattelig endring i livet på Jorda er å se i horisonten.


Fritt etter;   Excerpt from  "YOUR FIRST CONTACT”   book by Sheldan Nidle

Ingen kommentarer: