torsdag 19. mai 2016

Forandring ! Forandring !

Det forandres sakte men sikkert rundt oss nå.  En ny republikk tuftet på prinsippene i NESARA-lovgivningen vokser langsomt fram i Amerika.  Tenk det, enda de nå har Trump som kandidat til presidentvervet!  

Falske regimer er dog ikke mulig å innføre, så vi får håpe dette oppløpet med Trump også dør ut.   Tida er spennende på mange vis, men det gjelder å holde pusten litt til.  På 70-tallet f.eks. da forårsaket de ‘mørke’ nesten at Sola holdt på å bli en supernova - i så fall ville vi blitt utslettet på et øyeblikk.  

Det er så mye som har foregått rundt oss de siste 50 åra.  Det har tatt nesten hele den tida også, å få folket på Jorda til å samle seg rundt felles mål.  Med så mye treghet i massene har alt tatt lenger tid enn forventet med selve Oppvåkninga.  Det er gledelig å lese at spillet snart er over.  Det er nok fordi de mørke nå har mistet så mye støtte. 

Ingen kommentarer: