fredag 27. mai 2016

Endemisk - forklaring på uttrykket - Endemisk

Endemisk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fynbossolfugl (Anthobaphes violacea) finnes bare i Cape floraregion i Kapp-provinsenSør-Afrika og er et eksempel på en endemisk art
Endemisk (av gr. endemos - opphold på et sted) og stedegen er uttrykk som brukes i biologien om arterslekter og familier som har en utbredelse som er begrenset geografisk til et bestemt naturlig område eller miljø (liten geografisk spredning).
Endemiske arter og grupper kalles endemismer. Det totalt motsatte av en endemisme er en ubikvist eller kosmopolitt. Ingen av disse begrepene har en klar avgrensing.

Utbredelse[rediger | rediger kilde]

En skiller ofte mellom paleoendemismer og neoendemismer. Paleoendemismer har tidligere hatt en videre utbredelse, men er nå begrenset til et lite område, et såkalt refugium. Neoendemismer har oppstått der de finnes i dag og har aldri forekommet andre steder.
Tropiske områder har det største antallet endemiske arter, og dermed også det største biologiske mangfoldet[trenger referanse]. Det minste antallet endemiske arter finner man i arktiske strøk.
Endemiske arter er mer sårbare for utryddelse enn kosmopolitiske arter, og krever derfor særlig overvåking og eventuelt vern.
Oseaniske øyer har endemiske arter som er tilpasset det spesielle miljøet; fugler har for eksempel ofte mistet evnen til å fly. Når mennesket og dets følgesvenner slår seg ned på øya, ender det ofte med utryddelse for de endemiske artene. Det motsatte kan også skje: flatormen Arthurdendyus triangulatus var endemisk for New Zealand, men har spredd seg til De britiske øyer, der den betraktes som en skadelig invaderende art.

Ingen kommentarer: