søndag 27. juli 2014

Verdensstatus. Vigtigheden af lysarbejdere. Principper om manifestering. En civilisations nye æra. Potentiale i Jordens energifelt. Feminin energi. Ekstremistiske overbevisninger. Hjælp til børn. Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund) 2. juli 2014


Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Mange, der har omtalt situationer i Mellemøsten, Ukraine, Hong Kong og nogle lande i Afrika, Østeuropa og Latinamerika, udtrykte bekymring, der ligner dette uddrag fra en læsers e-mail: Så hvor er alt dette nye lys og den energi, der skulle ramme jorden og ændre alt? Jeg finder bare, at tingene bliver værre og værre.

Lyset ændrer alt det, der ikke er til Jordens og hendes lys-modtagelige beboeres bedste interesse. Det, der synes at blive "værre og værre", er mange generationers modstridende ideologier, som har nået kogepunktet. Alle bliver påvirket positivt eller negativt af det stadigt stigende lys. Alt hvad der foregår inden i individer, hvilket er det, der bestemmer deres reaktioner på hændelserne, er den naturlige følge af de øgede vibrationer. Da lyset fortsætter med at strømme ind, og lysarbejdere på planeten fortsætter med at generere mere, vil kogepunktet falde til en simren og i sidste ende blive til "det stille vand".

På dette stadium i den globale aktivitet er der imidlertid en voldsom uenighed og bekymringer om, hvad de næste rapporter bliver i nyhederne. Jeres verden er oversvømmet med oplysninger, men størstedelen af befolkningen har ingen som helst idé om før-fødsels aftaler og sjælekontrakter, mørke og lyse kræfter, formål med karma, flere livstider eller vigtigheden af balance. De ved ikke, at deres forfædre er fra andre civilisationer, at massiv bistand bliver givet af rumvæsener, eller at vilde storme, jordskælv og vulkanudbrud er Jordens måder at befri sig selv fra negativitet. De ved ikke, at hun har været på en opstigningskurs i mere end syv årtier, eller at hastigheden og omfanget af planetariske ændringer er uden fortilfælde i dette univers. Og de ​​ved ikke noget om Jordens Gyldne Tidsalder. I ved alt dette og meget mere.

Tro ikke vi forventer, at I husker alt, hvad vi har sagt af beskeder i 10 år! Det gør vi ikke, ikke på nogen måde, men I er fyrtårnene af opmuntring, entusiasme og tillid om jeres verdens fremtid, og vi opfordrer jer til at være opmærksomme på de mest overbevisende oplysninger, vi har tilbudt. Videnskab og ånd er én og samme kærligheds-lys-energi fra Skaberen, hvorfra alt i dette univers er skabt - og følgende principper ligger til grund for alt skabt:

KÆRLIGHED, hvilket er den samme energi som lys og alle sjæles essens, er den mest magtfulde kraft i kosmos. KÆRLIGHED - LYS er nøglen til at løse alle konflikter og føle fred indeni! [2. juni 2014]

Kærlighed starter med selvet, med at leve, så det kærlige selv er lige så naturligt som at trække vejret. Først da kan I give og modtage kærlighed. Kærlighed smitter, er ubegrænset og allestedsnærværende. Det er det, der ændrer åndens tomhed til åndens fylde, sygdom til sundhed, mangel til velstand. Det er fraværet af kærlighed, der avler alle smerterne i jeres verden, og det er at fylde dette tomrum med kærlighed, der vil kurere elendighed. Dette er ikke at bede jer om at elske det, der bringer elendighed, afsavn og ondskab. Det er blot at bede jer føle kærlighed, så I kan sende den energi videre - den vil finde vej til tomrummet.  [Uddrag fra Guds budskab 4. juli 2013].

Stigningen i energi bliver ved at øge kraften i alle tanker og følelser, så vi gentager vores vejledning om ikke at tænke på mangelfulde omstændigheder med et tungt hjerte. Forestil jer i stedet Jorden i et gyldent-hvidt lys, så dette billede og jeres ønske om velvillige ændringer går ud i universet og vender tilbage med yderligere lys. [5. januar 2014]

Via den universelle lov om tiltrækning, der er i evig bevægelse, vil de lave vibrationer af negative følelser og tanker blot fortsætte det, I ønsker at afslutte. [2. juni 2014]

Sjæle i desperate omstændigheder oplever, hvad de valgte at færdiggøre i tredje tætheds karmiske lektioner og udvikle sig åndeligt og bevidst, og jeres samfund kan stå sammen som EN for at forbedre livet for dem, der lider. Jeres vedholdenhed i lyset støtter bevægelsen mod det sammenhold. Og lyset, der blev strålet ned til Jorden fra andre civilisationer, hjælper jeres bestræbelser på at forvandle jeres verden. [2. april 2014]

Vores overordnede vejledning til ethvert område, hvor der er behov for forbedring, er: Kend dit gude-selv og lev dit lys! Vel vidende, at kærligheds-lys, den mest kraftfulde energi i kosmos, er sjælenes "ingrediens". Det basisgrundlag, som sjælekontrakter er lavet på, er en del af åndelig klarhed. Og formålet med alle sjæles fysiske livstider er at udvide denne klarhed. Den hastighed, hvormed bevidsthed er til rådighed, og omfanget af oplysning, der tilbydes jeres civilisation på dette tidspunkt, er enestående i dette univers. [11. juni 2011]

Elskede familie, ved at leve i overensstemmelse med disse principper, disse universelle love, manifesterer I, hvad I ønsker i jeres liv, udvikler jer åndeligt og bevidst og fremskynder jeres samfunds tempo i samarbejdet med at skabe storheden i Jordens Gyldne Tidsalder.

Dette fører til vores besvarelse af de mange forespørgsler, der kan sammenfattes således: Hvordan kan dette være Den Gyldne Tidsalder, når mørket stadig har kontrollen?  Mørket har ikke kontrol, og igen henviser vi til tidligere fremsatte oplysninger, fordi de gælder lige så meget nu, som da de oprindeligt blev udtalt:
Først siger vi, at alt hvad der foregår i jeres verden er en reaktion på de stadigt stigende vibrationer, og sammen med tydelig fremgang, ser I resterne af det, der naturligt følger mørkets ophør. Befriet for negativitet, er der ikke længere personer, der handler under mørkets tunge indflydelse, men snarere på linje med dybt rodfæstede religiøse, politiske eller filosofisk overbevisninger, og lejlighedsvis ud fra sindsforvirret mental funktion, der forstærkes af de fremherskende vibrationer. [2. juni 2014]

Splittelse på de alvorligste områder, der påvirker jeres samfund, vil fortsætte indtil lyset bliver så stærkt, at ekstreme holdninger ikke længere kan afskrække konstruktive skridt mod en fredelig løsning. Rationelle diskussioner undervejs kan køre fast fra tid til anden, men samlet set vil de tage fart. Og det I kalder "sund fornuft", som endnu ikke er sund fornuft for alle, vil i sidste ende dukke op i situationer, der i dette øjeblik er statiske eller svingende. [3. februar 2014]
Millioner tager dristige skridt og bringer positive forandringer hele vejen fra små samfund til internationale bevægelser. Ekspansionen af det lys, som gennemtrænger hjerter og sind i hele verden, KAN ikke stoppes! Tro venligst ikke, at det kun er dem i ledende stillinger, der er vigtige - HVER sjæl er afgørende. Og blot ved at udstråle jeres eget lys, bidrager hver af jer til transformationen af jeres verden. [2. januar 2008]

Begyndelsen på en ny æra i enhver civilisation er umærkelig, selv for de forholdsvis få, der måtte kende til den. Alligevel er civilisationen ansvarlig for at manifestere den nye æra gennem energien af fokuserede tanker og følelser. Den positive del af de fremherskende vibrationer er den voksende bevidsthed om, at noget af stor betydning er i gære.  For et år siden havde de fleste ikke engang den tanke, at uro måske er en nødvendig optakt til en bedre verden for alle.

Millioner reagerer på denne effekt af vibrerende niveauer. Vågnende sjæle mærker nu, at selv alvorligt forekommende situationer muligvis kan få gode resultater. Mens "kan" udvikler sig til "skal" i kollektive tanker og følelser, vil I se flere og flere beviser i lineær tid på den gyldne tids vidundere, som I allerede har skabt sammen i kontinuummet.

Talrige læsere har spurgt til deres hjemlande, og ​​spørgsmålene begynder sådan: Hvornår vil: korrupte eller tyranniske ledere erstattes af personer med moralsk og åndelig integritet - økonomien forbedres - forfølgelse af fredelige demonstranter ende - kampe stoppe - flygtninge vende hjem - desperat fattigdom blive lettet? Mine kære, hvis vi kunne fortælle jer hvornår, ville vi med glæde gøre det. Aktivitet på alle disse fronter er udbredt i Jordens energifelt for potentialer. Og fordi der er tilhængere og modstandere i alle disse situationer, kan den energistrøm ikke fortsætte i lige linjer. I øjeblikket zigzagger de overalt, hvor den ene side vinder.

De mister derefter føringen, idet den anden side bliver stærkere.  Denne frem-og-tilbage bevægelse vil ende, når de sjæle, hvis formål er lysfyldte, opnår ustoppelig fremdrift hen imod en fredelig, venlig og retfærdig verden med overflod for alle.

En læser bad os om at forklare den kvindefjendske holdning mod kvinder i hele verden på et tidspunkt, hvor "kvindelige energi" er stigende. Er den det? Ja, den er så sandelig stigende, men lad os starte ved begyndelsen. I årtusinder fik de dominerende lave vibrationer af maskuline energi mænd til at føle sig overlegne i forhold til kvinder, og påvirkede kvinder at acceptere deres lavere position. Selv om nogle få trodsede den offentlige mening og skældte ud over at blive udelukket fra at stemme, fra videregående uddannelse og professionel karriere accepterede de andre den status som samfundet foreviste dem.

Da den feminine energi, gudinde energien, begyndte at udvaske den maskuline, bragte det den mangeårige ubalance mellem kønnene i front, og holdninger om de respektive roller begyndte at ændre sig. Kvinder opnåede universitetsgrader, gik ind i politik og andre områder, der tidligere var forbeholdt mænd, blev forfremmet til lederstillinger, blev iværksættere, og håndterede med held både forældrerollen og arbejdet. Mænd blev meget mere involveret i pasning af børnene, og nogle blev hjemmegående fædre. Ja, uligheder eksisterer stadig, såsom et langt færre antal kvinder end mænd, der påvirker virksomheders og politikeres beslutninger, løn og lønskalaer, kirke lederskab og præventionsbestemmelser. Men når tilstrækkelige mængder lys når disse og andre diskriminerende områder, vil de blive bragt i balance.

I kulturer, hvor kvinder betragtes som besiddelser, hvor benægtelse af rettigheder er langt mere alvorlig og dybt forankret, sker forandringen meget langsommere, og her er en anden læsers spørgsmål relevante: Hvad med de ekstremistiske overbevisninger, der manifesteres inden for islam? Hvad med undertrykkelse af kvinder i nogle islamiske samfund og den endeløse voldtægt af kvinder i Indien? Er alle disse manifestationer forudbestemt til at forsvinde i det næste årti eller så?

Disse aktioner, der tilskrives islam, er ikke elementer i den tro, som den oprindeligt var inspireret. Radikale elementer har forvrænget denne religion for at retfærdiggøre personlige overbevisninger og handlinger, der er baseret på, hvad de har lært at tro på. Ligesom ekstremisme i andre religioner vil forsvinde mens lyset intensiveres, således vil det ligeledes ske med islam. Voldtægt er en brutal handling fra svage mænd, der har brug for at bevise over for sig selv, at de har kontrol. Ved at forestille jer lys, der omgiver jeres verden, vil I fremskynde åbningen af sind og hjerter, så den grusomme, uretfærdige behandling af kvinder og piger kan ophøre.

En lærer i et høj-fattigdoms-område har anmodet om vores ideer til, hvordan I overfor et skoledistrikt kan præsentere nye måder, der bedre opfylder behovene hos børn, som oplever traumatiske forhold i deres hjem og nabolag. Der er ingen generel måde at opfylde disse behov - ethvert barn påvirkes på hver sin måde, selv når de sørgelige resultater af forarmelse er ens. Et klogt og menneskeligt samfund samler sine ressourcer for at give sine børn pleje og anden forberedelse, de har brug for til at kunne blive ansvarlige voksne.

Vi er glade for at komme med forslag til, at skoleledere kan mødes med nogle forældre og spørge, hvilke tjenester de mener, vil være nyttigst. Baseret på dette input og med hjælp fra udvalgte lærere, formulerer skolelederne en omfattende plan, der fx. kan indeholde: studievejledning, børnepasningsfaciliteter, deltidsjob for ældre elever, lektioner der ikke er tilgængelige i skolerne, individuel- og grupperådgivning, fysiske eksamener, tandlægeydelser, værelser hvor familiesammenkomster kan afholdes, rekreative faciliteter, dyrlægebehandling, transport, billetter til særlige arrangementer, ture til museer og kunstgallerier, levering af mad og tøj, storebror- og storesøster aktiviteter, byggeri og reparations ydelser, vedligeholdelse af køretøjer samt finansielle donationer.

Skolelederne præsenterer den endelige plan for borgmesteren og byrådet, civile foreninger, sport grupper, kirker, biblioteker, butiksejere, restauranter, bankfolk, kunstnere og musikere, teknikere, mekanikere, politi, specialister i kommunikation, advokater, leverandører af sundhedsydelser - alle organisationer og enkeltpersoner med kapacitet. Der er ingen grænse for, hvad et samfund kan gøre for deres børn i mangelfulde omstændigheder, når ægte omsorg understøtter en fælles indsats!

Vi tager ikke æren for dette forslag. Tilsvarende former for koordineret handling har hjertevarm succes i talrige lokaliteter, og det lys der sendes ud fra de mennesker, der giver og modtager, er umåleligt.

Jeg taler som Matthew nu, og kunne have givet min mor den idé kun at sende dette til den lærer, der anmodede om det. Det gjorde jeg ikke, mine kære, for I er medlemmer af civile organisationer, medicinske klinikker, kirker eller råd, butiksejere, mekanik, lastbil-og buschauffører, advokater, kunstnere, lærere, læger, trænere, tømrere og kokke. Det er jer, hvis samlede bidrag vil give jeres samfunds børn muligheder for at nå deres potentiale og blive morgendagens ansvarlige voksne.
Hver eneste af jer er elsket betingelsesløst, og myriader af lysvæsener er med jer hvert skridt på jeres vej.

Suzanne Ward

Ingen kommentarer: