søndag 20. juli 2014

FULLT BEVISST

Vi går mot full bevissthet, og hva vil det si ... ? 


Det er nok mer i det blå ennå for de fleste av oss, men noe kan vi tenke oss til.  Vi trenger ikke å spekulere lenger, men bare hente inn. Det vi må vite, det kommer seilende på ei fjøl i det øyeblikket vi trenger det.  Tenk det!

I 2008, da jeg startet opp denne bloggen, ville jeg ... " ... finne nøkkelen til den totalt åpne bevisstheten og den universelle kjærligheten."  Jeg tror ikke jeg hadde det så klart hva det var jeg ga meg i kast med, men lot meg heller bare flyte med i den strømmen som egentlig hadde fått meg i gang. Lysten til å skape noe var drivkraften. 

I ettertid ser jeg jo at bloggen er blitt en liten informasjonskanal, om enn i meget beskjeden målestokk.  Nå kjenner jeg atter en forandring av det daglige holder på å sige inn i bevisstheten.  Hva det er vet jeg ikke, men jeg godtar at det er der.  Jeg vil si fra om at nå er det noe nytt på trappene med bloggen. Jeg er spent på hva det er.  

Det er interessant å følge denne utviklinga på nært hold. Det jeg vel på en måte vet, er at vi  går mot  FULL  BEVISSTHET.  Hva full bevissthet innebærer, er det store spørsmålet - dekket av sløret som det er.  Hva kommer vi til å få vite, og i hvilke mengder?   Helst blir det ingen mengder kanskje, men et oppkomme vi øser av. 

Et oppkomme vi henter informasjonen fra i det øyeblikk vi trenger den.  Nå antar jeg at svaret jeg søker er rett rundt hjørnet, men greier likevel ikke å la det ligge urørt. Jeg må spekulere på hva og hvordan det blir, fordi jeg er så spent på dette. Det er så mye som er nytt.  Jeg har ikke noe svar, finner det heller ikke umiddelbart. 

Jeg må godta min uvitenhet.  Slappe av og trekke pusten. Lett er det ikke, men på den annen side så flyter tankene over så store deler at jeg har min fulle hyre med å henge på.  Her gjeldere regelen; vil du være med, så heng på.  Gudene skal vite jeg gjør så godt jeg kan!  Det er mange som er ute og flyr på samme måten nå.

Tukáte

Ingen kommentarer: