mandag 14. juli 2014

Det henger ikke på greip!

Det er ikke bare dette uttrykket jeg har i tankene.  Det vrimler der 'oppe' av liknende terpeuttrykk som flyr forbi i løpet av en dag eller fler.  Folk terper og terper, kommer med de samme glosene gang på gang - har ingen fantasi til å variere eller slutte helt å bruke en utslitt og fillete frase som forlengst skulle vært ute av dagligtalen.  Som regel etterfølges en slik frasefille av mye latter eller andre lyder som forteller at her er gutten eller jenta som kan sette ord på det vriene i livet!  Tar ikke med flere enn ett eksempel, det får holde.

Ingen kommentarer: