lørdag 5. juli 2014

ILIUKA vår felles venn - Iliuka kanaliseres av Leif Havik

Et utsnitt fra Iliuka's side - Iliuka.net hovedside  -  Iliuka kanaliseres av Leif Havik
Jeg slutter aldri å fascineres, Iliuka, av det mysteriet du er, og at vi opplever det vi gjør sammen med deg. Det er veldig stort og det er et mysterium som jeg ... 
En morgensol vil den oppvåkne og se speilets refleksjoner av sitt eget mysterium. Således vil den forstå alt dypere og videre energier av Menneskehetens natur – intellektuelt - av hjertet og av ånd.  
Således vil den óg se; at hva der tilføres lik før av energier knyttet for religioner, vil der oppløses og forløses til hva der tales alt større bevisstheter om hvorledes der er for individets tilstedeværelse, - hvor viktigt der er at generere en god kraft omkring sin egen bevissthet for at skape en verdifull del i Den Kollektive Bevissthet for at den selv skal skape en verdifull del av Den Intergalaktiske Bevissthet.  
For lik der er skrevet i De helige skrifter; Himmelen skal komme til Jorden. Og der er alt begynt. For hvorledes den vil se, så vil der åpenbares og manifesteres i alt større deler. Og mennesket vil tale; var det  der var, så enkelt! ---> Les resten av dette i Visdomsordene nr 1 2013. Konu Ekatah. (190313)
 ILIUKAS SVAR
Er det sånn at når Iliuka ikke gir oss korrekt svar på tid, er det for at vi må lære oss å leve her og nå, og at det er nuet som skaper vår fremtid?

Det er. For hvorledes den erobrer nuets opplevelser, så kan den påvirke alt hva der tales i tidslinjens opplevelser. Der er således viktigt at den alt hva den skaper en lengsel til at gjøre må påvirkes av hvorledes den opplever nuet. Der er viktigt óg at den ser og erkjenner sin egen kraft, kraft den utfolder i hva den skal bemøte. Således at bære tillit til sin egen guddommelig kraft påvirker tidslinjens opplevelser. Konu Ekatah. (071113)

Er de rådene og svarene Iliuka gir oss et spørsmål om definisjon fra hver enkelt, sånn at vi  finne svaret i oss selv uansett?

Den har svaret i sitt selv. Det er korrekt. (071113)

Det at Leif kaller disse samlingene for ’råd’, er det nettopp det det er; bare råd og ikke nødvendigvis klare konkrete svar?

Så er der korrekt. For hvorledes vi søker, vi søker for menneskebarns individer at påvirke sitt selv til at våge at åpne de portaler der før var lukket. Derigjennom vil der skapes høyere opplevelser av hvorledes selvet råder sin sti. Konu Ekatah. (071113)

Dom flesta som kanaliserar på det settet som Leif gör, - jag har sett ljusfenomenen innan -‘extraterrestrials’. Har det noget samband med ...?

Där är lik där skapas broar där är således imellan vad där är den andliga dimensjon och den fysiologiska dimensjon.  Således är där lik där óg är lik kommunikasjoner emellan vad där är av andliga varelser och ‘extraterrestrials’. De råder för sådant. Konu Ekatah. (221013)

Kann det gå nogon annan genom Leif enn dig, Iliuka?

Ej är där så. Där är pakter där är skriven lång tid tilbaks. (221013)

Hvordan foregår det bevisstbyttet mellom deg og Leif?

Vi ser; alt hva der så er, vi anvender den kraft der alt eksisterer. Således bevisstheten sover. Dog der er for at den skal skapes lettere transformasjoner igjennom at formidle og at anvende instrumentet til at skape lyder. Det er således ei i behov i våre himler, for vi taler i tanker, dog der er viktigt for at skape formidlelser til menneskebarn der har ører. Konu Ekatah.(021213)

Ingen kommentarer: