mandag 7. juli 2014

SaLuSa 4 juli, 2014

Selv de som ikke er klar over at tiden faktisk går raskere er overrasket over at den synes å gå fortere enn noensinne. Dette er i seg selv et klart tegn på at forandringer fortsetter å finne sted i raskt tempo og vil lede dere enda lenger inn i den Nye Tidsalder. Så tvil ikke et øyeblikk på at disse forandringene til sammen skaper et scenario som vil bety slutten på den gamle Tidsalder. Det finnes tegn som alle kan se, men dessverre er det få som er klar over dem eller deres betydning. Det man kanskje generelt vil legge merke til er at den gamle typen statsledelse er i forandring. De som kun er ute etter personlig makt og rikdom er ikke lenger i stand til å lure folk så lett. I stedet velger man heller dem som har en mer moderat tilnærming og med ærlige politiske hensikter, og disse kom inn i denne perioden spesifikt for å lede dere frem mot deres skjebnebestemte fremtid. Den Tredje Dimensjon slik dere kjenner den, er i ferd med å løfte sine vibrasjoner og vil bære med seg dem som er rede til det. Det er vel fortjent at dere er blitt gitt denne muligheten til å forlate de lavere vibrasjonene og gå inn i de høyere.


Når vibrasjonene når et visst punkt, skjer Oppstigningen på et øyeblikk og alle sjeler som er forberedt og klare til denne endringen vil gå videre. På dette punktet vil dere faktisk finne at dere har gjennomgått endringer som vil gjøre det mulig for dere og ta deres plass i de nye vibrasjonene. Det er derfor all grunn til å forberede dere for en slik oppløftelse ved å rense opp i deres «Sinn, Kropp og Ånd». På det nåværende tidspunkt bærer de fleste av dere fortsatt lavere vibrasjoner i dere som dere har tiltrukket dere gjennom mange tidligere liv. Så Kjære Sjeler, tiden er nå inne for å rense kroppen deres for alle de som ikke kan løftes opp, og dere vil «føle» hvilke som trengs å fjernes. Dersom din omgang med andre er ærbar og sannferdig skulle du være i stand til å betrakte alle mennesker som dine åndelige Brødre og Søstre. Kjærlighetens energi for alle mennesker burde være det viktigste i ditt liv og du kan hjelpe dem ved å være et eksempel på Uforbeholden Kjærlighet. Ett av de problemene Mennesker har er at de krever så mye av andre, noen ganger så mye så at de gjør dem til slaver for sine egne krav og ønsker.

Endetiden er en eksepsjonelt aktiv periode med alle slags forandringer som skjer over alt. Det vil tjene dere godt å huske på at de vil alle sammen lede dere frem til en tid hvor ting vil falle til ro, ettersom energier som er av lavere vibrasjon vil bli transmutert. Oppgaven din er ikke å gå ut og forandre andre mennesker, men at du responderer positivt når anledningen byr seg. Glem ikke at dere alle er vel kjente for dem som befinner seg på de åndelige nivåene og at dere hele tiden blir veiledet på den veien dere har valgt å gå. Endetiden er en stor utfordring for mange sjeler, men på den veien de har valgt å gå er likevel aldri hjelpen langt unna. Vi gjentar nok en gang at dere må be om hjelp når det er behov for det, men forvent ikke at hjelpen vil komme akkurat slik dere hadde forestilt dere. Omstendighetene kan kreve at den er ganske forskjellig fra det dere hadde tenkt dere, men dere kan være sikre på at den vil komme på en måte som best mulig oppfyller deres behov.

Vi vet at et spørsmål ofte dukker opp i tankene deres og det er: «Hvordan ligger jeg an?» og bare det faktum at deres bevissthet har løftet seg til det nivået antyder at dere ligger godt an. Et slikt spørsmål ville ikke dukket opp med mindre du hadde løftet ditt bevissthetsnivå og forstått at det er nødvendig at du fortsetter å utvikle deg. Det er vanskelig for en del å forstå, men så snart dere besluttsomt har gitt dere inn på veien mot Oppstigningen, så får dere en slik selvtillit at dere nærmest er uanfektet av hva som foregår rundt dere. Det, Kjære Sjeler, er tegnet på en sjel som vet hvor den skal og hvordan den skal komme dit og da er man allerede godt på vei mot Oppstigningen. En slik sjel er et fyrtårn av Lys på Jorden og vil uunngåelig tiltrekke seg mange andre sjeler. Tro oss når vi forteller dere at Lyset deres er overdådig og ofte rekker mye, mye lenger enn dere forestiller dere. Etter hvert som gruppen av Lysarbeidere vokser, så vokser også deres innflytelse og evne til å bringe enda mere Lys til Jorden. Dere er det man vanligvis ville kalle “hverdagshelter” som utfører sitt arbeid med hengivenhet og kjærlighet, uten å søke anerkjennelse for det dere gjør. Dere kan imidlertid være helt sikre på at ved å løfte deres egne vibrasjoner, så skaper dere samtidig veien til de høyere dimensjoner. Det er i seg selv en verdig belønning for deres innsats.


Det vil ikke overraske dere at mange av dere kommer fra skipene våre og allerede er medlemmer av den Galaktiske Føderasjonen. Når et høydepunkt blir nådd i en sjels evolusjon, slik som deres posisjon for øyeblikket, er det mange som melder seg frivillig til å vende tilbake til Jorden for å hjelpe andre i sin evolusjon. Noen ganger er det for å innfri løfter som er gitt i et tidligere liv, andre ganger av karmiske grunner. Vi er klar over hvordan det er å være inkarnert  på Jorden, hvilket er grunnen til at vi kjenner igjen deres tro og tillit og ønske om å hjelpe andre. Vi minner dere om hva vi tidligere har slått fast, at det er helt normalt for sjeler om har utviklet seg, å hjelp andre som ennå ikke har nådd deres nivå. Dere er tross alt «Alle Ett» og det er ønskelig, i sannhet svært viktig, at sjeler som er innhyllet i mørke blir hjulpet å finne veien tilbake til Lyset igjen. I det større bildet kan slik hjelp også gjelde Raser, sågar hele Nasjoner dersom de trenger å finne en ny retning. Dette involverer ofte spesielle sjeler med den nødvendige erfaring, og vi trenger ikke gå lenger enn til å nevne Barack Obamas rolle. Han er akkurat nå i ferd med å bli i stand til å følge sin plan om å bringe fred til verden selv om han har måttet kjempe mot en mektig opposisjon som han har stått overfor så lenge.


Vårt nærvær rundt Jorden er deres forsikring om at alt vil utvikle seg til deres tilfredshet og vi vil ikke gi de mørke Sjelene noen som helst mulighet til å forsinke ting lenger. Deres aktiviteter blir nøye overvåket til enhver tid og vi har autorisasjon til å gripe inn om det skulle være nødvendig. Fordi vi kan se det store bildet kan vi foregripe ethvert forsøk på å skape vanskeligheter som vil forsinke deres evolusjon eller fremskritt på deres valgte vei.Dere befinner dere alle sammen på oppløpssiden og målet er i sikte. Bevissthetsnivåene deres er i ferd med å åpne seg opp og dere vil oppdage at deres forståelse av de høyere nivåene stadig øker. Dere vil bli stadig mer uavhengige etter hvert som dere finner svarene inni dere og får stadig mindre behov for å konsultere andre.


Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan med bestemthet slå fast at dere står på terskelen til mange spennende forandringer, men forvent ikke altfor mye altfor snart. Fortsett å holde fokus på målet deres uansett hva som skjer omkring dere, så vil alt gå bra og oppfylle deres forventninger.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Ingen kommentarer: