fredag 11. juli 2014

Refleksjon over ei varm kule m.m.

Hvem er vi?  Jeg vet ikke, derfor må jeg bare reflektere over oss - prøve meg fram - går dét ordet, kan dét brukes, eller må jeg ta et annet?  Her er det fritt fram, frie valg på øverste hylle for å finne ut hva er hva, eller hvem er hvem eller hva er hvem, hvem er hva ...  kula er så varm ...  puh ... !

En måte å forstå Jorda på, og en annen måte og å se på Mennesket på.  Om vi prøver å utlede fra det ene til det andre og så videre i det vide og brede, så kan vi plutselig forstå hvordan ALT og ALLE henger sammen.  Kanskje vil vi også forstå noe nytt, rette opp igjen noe vi har forstått på en halvveis måte tidligere eller vi forstår noe helt nytt som vi ikke har tenkt på tidligere.  Vi kan ta igjen våre egne 'gamle' tolkninger og føre dem stadig videre med ny forståelse. Dette er meget interessant og en kreativt virkende geskjeft som engasjerer og befester det å tenke som det morsomste som finnes.  Og det koster (i seg sjøl) ikke en døyt.

Jorda er, vet vi, kun ren energi og når det forholder seg slik er det snakk om ren og ekte kjærlighetsenergi!  Nå faller mye på plass i mine tanker.  Da feiler det f. eks. ikke Jorda noe, fordi vi aldri noensinne kunne greid det kunststykket å ødelegge ren og ekte kjærlighetsenergi!  Den lar seg ikke legge øde.  Ekte kjærlighetsenergi lar seg ikke ødelegge, la det være klart.  Ren og ekte kjærlighetsenergi lar seg ikke ødelegge ( se på ordet ødelegge - legge øde. )  Moder Jord er ekte kjærlighetsenergi og da må også VI ha den samme energien i vårt system. Vi har prøvd ut krigssiden, la oss nå ta for oss den andre!

Tukáte

Ingen kommentarer: