mandag 1. april 2013

Hva var foranledningen til Jordboerens 'mørke' liv

Montague Keen, sender atter en oppløftende melding til sin kjære kone på Jorda. Denne gangen melder han, at det nå gjøres et skjønnsomt utvalg i menneskemassen. Nå skal de riktige menneskene framskyndes.  Det knyttes forbindelser på kryss og tvers over planeten - flyten mellom de utvalgte menneskene skal foregå i bestemte spor.  

Alt som hører med i dette bildet, ordnes og legges til rette for bruk når klarsignalet går.  De åpne kanalene mellom folket på Jorda er en selvfølge, men dette ble rasert av de mørke i sin tid.  Vi som befolket Jorda, måtte derfor famle i mørke i flere tusen år.  Nå retter vi atter ryggen og skuer utover!

Dette er den korte oversikten over innholdet i kanaliseringa, men les den i sin helhet og få hovedpoengene på plass.

Ingen kommentarer: