lørdag 6. april 2013

April 2013

Energien i april er medskapende, sier Lisa Gawlas, den er interaktiv, kommuniserende, støttende.  Levende og koplet til oss på en helt ny måte.  

Luften har alltid vært en passiv aktør rundt oss, mens den når vi kom til april måned - ble en aktiv aktør i livets spill med oss. Den nye energien vil ikke støtte de gamle måtene å leve på - gamle metoder og gamle tanker er ute, tilhører gammel energi.   forts.

Ingen kommentarer: