tirsdag 2. april 2013

Endringer, endringer ...

De massive endringene av høye frekvenser, vil gi økt intuisjon, større følsomhet og høyere bevissthet.  Den nye sannheten finner sin plass i menneskene, sier Shanta Gabriel.  forts.

Ingen kommentarer: