tirsdag 24. februar 2015

Norsk -- Matthew Ward – 8 februar, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi har fått spørsmål om Illuminati har noen rolle i krigen som foregår i Ukraina eller i det ISIS holder på med. Ja, fremtredende roller i begge, men siden de forgår “i kulissene” så og si, så har de ikke historisk sett eller i den nåværende tiden blitt attribuert til Illuminati. Urolighetene i Ukraina stammer fra kriger de startet for lenge siden for å danne nye landegrenser totalt uten hensyn til de ulike kulturene eller historien til de folkene som ble berørt, og ISIS’ mål om å skape en Islamsk Stat har sine emosjonelle røtter i kriger som ble satt i gang i Afghanistan og Irak av Illuminati innen de Forente Staters regjering.

For øyeblikket prøver Russlands president Vladimir Putin, USAs president Barack Obama og en del nasjonale ledere i Midtøsten og Europa, å kjøle ned lettantennelige situasjoner som er "hisset opp" av Illuminati kontrollerte CIA agenter som organiserte "hendelser" for å sette borgernes sinn i kok, gjennomført av Illuminati-eide leiesoldater og tropper som ikke forstår hva de er blitt lokket med på, og finansiert av Illuminatis massive ressurser som de har ervervet på illegalt vis.

Vi ber dere ha fremst i tankene hele tiden at turbulensen er i ferd med å spille ut sine ulike energetiske løp, samtidig som et stadig økende energi-momentum for positive forandringer beveger samfunnet deres stadig nærmere en fredelig, harmonisk verden. Det er også til hjelp å huske på at dere Lysarbeidere og medlemmer av vår Universelle familie – fremskrittets spydspisser – blir godt hjulpet av enorme antall av Jordens befolkning.

Alle, med unntak av noe som er blott for en håndfull mennesker å regne, er kjærlighetsfulle, omtenksomme, ærlige mennesker som har som mål å gjøre livet bedre for sine familier og samfunn, eller de reiser til andre land for å hjelpe de mange som virkelig har det vanskelig, eller de støtter innsatsen for å beskytte naturmiljøene og de ville dyrene. Rett og slett ved å leve fra hjertet tilfører disse millioner på millioner av mennesker ufattelige mengder av lys som til slutt vil bli fremherskende energien i hele deres sivilisasjon. 

Det at vi nevnte Nirvanas “fjerde densitets boligområde” avfødte en rekke reaksjoner. Vi takker den leseren, hvis spørsmål er tatt inn nedenfor, og vi vil også ta opp kommentarer og spørsmål fra andre som spurte:

“Matthew sa, ‘personer som løfter seg fra tredje til fjerde dimensjon åndelig og bevissthetsmessig i løpet av sitt liv, går inn i Nirvanas fjerde densitets beboelsesområder’ Han sa også at beboere dere rangerer fra andre til femte densitet og høyere. Hvordan atskiller disses beboelsesområder seg fra dem i fjerde densitet? Hvem avgjør hvor folk skal bo? Blir familiemedlemmer gjenforent i det området der den første av dem befinner seg? Er folk avgrenset til dette området eller kan de bevege seg fra et område til et annet? Hva slags beboelsesfasisliteter har beboerne? Hva gjør folk mens de er der og hvor lenge blir de der? Jeg ville satt pris på å få vite mer om hva jeg kan forvente meg når jeg kommer dit!"

Først vil vi minne dere om at vi gir nummer til densitetene, hva enten det gjelder masse ellerlokalisering eller sjelelig utviklingsstatus, KUN for å indikere noe om hvilket utviklingsstadium de er på. Densitetene er ikke som velavgrensete bokser eller områder, det finnes ingen skiltstolper med skilt som forteller hvor én densitet ender og en annen begynner, og det samme er tilfellet når det gjelder reell sjelelig utvikling. I begge tilfeller finnes det mange graderinger, hvilket dere kan tenke dere som et fargekart som strekker seg fra den svakeste antydningen av en farge og hele veien gjennom spektrumet til fargens fulle intensitet. Anvender vi dette bildet på hvordan leveforholdene er i Nirvana, kan vi si at de som er kommet kortest i sin utvikling åndelig og bevissthetsmessig lever i “antydningen,” mens personer som er høyere utviklet lever i en "fargevalør" som samsvarer med dere utviklingsstatus.

Og så er det slik at ved slutten av et fysisk liv reiser alle Jordens mennesker til denne multidimensjonale åndeverdenen, og således omfatter den alle religionenes konsepter om både himmel og helvete. Nirvana omfatter tallrike, meandrerende, energetisk forbundne, fleksible lag, som kan betraktes som himmelen, samt en bitteliten klode av høy densitet, som er helt atskilt fra de øvrige lagene, og kan betraktes som helvete. Begge befinner seg omtrent i samme avstand fra Jorden som Månen er. Lagene, eller strataene, er det dere kunne kalle "ikke-fysiske" og selv om de har masse, så gjør deres høye vibrasjoner dem usynlige for teleskopene deres. Den lille kloden er for liten til at den blir lagt merke til.

Først vil vi snakke om de ulike strata og deres graderinger, som alle er på forskjellige vibrasjonsmessige frekvenser, og hvem som kommer hvor avgjøres av de fysiske lovene som styrer universet. Energien i hvert eneste menneskes tanker, motiver og handlinger gjennom hele livet blir registret i det Akashiske Arkiv, der det aldri forekommer feil, og når en fysisk kropp dør blir den eteriske kroppen automatisk trukket til den delen av Nirvana som samsvarer med energien i vedkommendes arkiv.

Vi minner dere også om at sjelen blir fri fra, blir frigjort fra, sitt eterlegeme – det er personasjen og alle de erfaringer og læring den har gjort gjennom livet, hvilket utgjør psyken, som reiser til Nirvana. Så det er mulig, til og med sannsynlig, at medlemmer av en familie fra Jorde vil ankomme ulike deler av Nirvana, men alle som kommer til den "lagdelte" delen av Nirvana kan besøke hverandre. Etterhvert som medlemmer i lavere lag eller graderinger vokser åndelig og bevissthetsmessig, så avanserer de på tilsvarende måte med hensyn til oppholdssted.

Nirvana befinner seg i det tidløse kontinuum, så dere vil kunne besøke ikke bare familie og venner fra dette livet som befinner seg der, men også kjære mennesker fra andre liv og det er fullt mulig at dere vil foretrekke å tilbringe tiden sammen med dem. De sterke kjærlighetsbånd mellom mennesker vil alltid være der og alle respekterer dette til fulle; det samme gjelder for mennesker som giftet seg pånytt etter at ektefellene deres døde og hvor alle nå er i Nirvana.  

Nå vil vi snakke mer om hvem som bor hvor. De som har tilhold i det øverste laget er de aller høyest utviklete: Det hundre mann sterke rådet som har styrer Nirvanas administrative aspekter, mestere på ulike felter som bor der eller er på besøk og medlemmer av den universelle familien som ønsker å være der en stund etter at de har avsluttet sin frivillige tjeneste på Jorden. Ett hakk ned befinner seg de som har hovedansvaret for "overgangen", de som arbeider med spesialisert healing eller hjelp med å finne seg til rette; omsorg for barn, utdannelse; å skaffe arbeid; transport; arkitektur og anlegg; 

Underholdning; de som overvåker Jorden og følger med på det som skjer der; bibliotekene og de finere kunstarter. Deretter kommer en myriade av ansatte i disse og andre arbeidsfelter som lever i lagmessige graderinger som samsvarer med hvor stort ansvar de har og deres fremskritt i tjenesten, åndelig og bevissthetsmessig arbeid, og personlige interesser.

Selv om utdannelse på ethvert nivå og opptrening alle felter er tilgjengelig for alle og enhver, husker man sine fagkunnskaper og talenter fra andre av personasjens liv, så beboerne har en rikdom av kunnskap og erfaring å velge fra. Om man vil arbeide og hva man vil arbeide med, er alltid etter eget valg og individer som ønsker å arbeide kan flytte fra det ene fagfeltet til et annet når de måtte ønske.

Babyer og unge barn ankommer til fjerde densitet. Dersom nære familiemedlemmer lever der eller i høyere lag, slår barna seg sammen med dem; hvis ikke, blir de kjærlighetsfullt tatt vare på og oppdratt av spesialutdannete omsorgspersoner og gitt skolegang som passer for alderen og hvor langt de er kommet i sin sjelelige utvikling på det tidspunktet de ankom.

Også dyr går inn i fjerde densitet. Disse som dere kaller predatorer var planteetere før mørket gjorde dem til kjøttetere for lenge, lenge siden, men dette aspektet av deres natur blir hvisket ut fra deres celleminne og atferdsmønster i løpet av transisjonen fra Jorden til Nirvana. Kjæledyr og deres menneskefamilie blir gjenforent ved hjelp energistrimler som stammer fra gjensidige kjærlighetsbånd. Hvis kjæledyrene ankommer først, vil de ferdes fritt omkring sammen med andre dyr inntil et familiemedlem ankommer et av lagene. Deretter vil de leve sammen, dersom det er deres ønske – alle dyr klarer seg på egen hånd og det finnes ikke noe slikt som "eierskap" over kjæledyr slik dere er vant til tenke på det.

Tredje densitet er hjemmenivået til folk som nekter å lytte til universelle sannheter som avviker fra det de selv tror på, og for mennesker hvis karaktertrekk som ekstrem intoleranse, grådighet, raseri, uærlighet, sjalusi, arroganse, egoisme og illojalitet ledet dem på ville veier bort fra de karmiske ting de skulle lære. Alle disse individene trenger tid og assistanse for å greie å åpne seg for opp-Lys-ning og tilegne seg åndelig og psykisk styrke. Etter hvert som de responderer på Lyset, beveger de seg til en høyere gradering hvor mer avansert læring og et bredere spektrum av arbeidsoppgaver, aktiviteter og vekstmuligheter er tilgjengelig, og så videre trinn for trinn oppover stigen.

Men vi ber dere være snille å ikke tro at Nirvana er bare arbeid, arbeid og atter arbeid eller læring, læring og atter læring! Akkurat som på Jorden ønsker de fleste beboerne seg den tilfredstillelsen som kommer ved å være produktive og kreative og som gjør at de stadig lærer noe nytt; og fordi de også nyter fritiden sin er et vidt spektrum av alderstilpassete aktiviteter og underholdning tilgjengelig. Alle lagidretter og individuelle sportsgrener, med unntak av de som ødelegger eller skader liv, er populære; det er også besøk på eller delta i filmer, teater og konserter, og “eventyrtimen” gleder alle aldersgrupper seg over. Man kan reise omkring overalt i riket, delta på forelesninger med tilreisende “professorer”. Det er store fiestaer, og små sosiale samlinger, strålende museer og kunstgallerier, samt hobbyer avhengig av hva man interesserer seg for. 
  
Bygninger av alle størrelser og design blir skapt ved tankens kraft og visualisering, og selv om bostedene er i overensstemmelse med ens utviklingsstadium kan alle velge hva slags hus eller leilighet de vil ha i en by eller leve i landlige omgivelser. Det er verdt å merke seg at de høyest utviklete sjelene velger beskjedne bosteder og at folk som velger slott eller herregårder senere føler seg ubekvemme med slik pomp og prakt – de får dematerialisert husene sine og erstatter dem med en mer beskjeden stil.

Nå skal vi snakke om den 2dre densitet, den knøttlille kloden som kan betraktes som religionenes "helvete". De individene som blir trukket dit er de som konstant ignorerte samvittigheten og avtaler de inngikk før de inkarnerte, og de forårsaket med overlegg stor lidelse for mennesker hvis sjelekontrakt ikke inneholdt disse opplevelsene. Fordi lys er anatema for disse individene, så er kun en bitte liten lysprikk rettet mot deres verden; etter hvert som de overvinner frykten for denne lysprikken, blir litt mere lys sendt inn til dem. Det kan ta hundrevis, kanskje tusenvis av år før de velger å absorbere nok lys til at de kan inkarnere på det laveste bevissthetsnivået i en tredje dimensjons verden, et liv som kan sammenliknes med en nakensneglens liv på Jorden eller et lite, kortlivet insekts liv. Denne ordningen av Himmelens nåde renser fullstendig celleminnet og psyken deres for de inngrodde mønstrene av ødeleggende atferdsvalg. 

Selv om Nirvana primært er det midlertidige hjem for mennesker som "går over" fra Jorden, varierer beboerne i de øverste lagene ganske mye. Mor, beskrivelsen min av populasjonen besvarer mange andre spørsmål som har blitt sendt deg og jeg tror den vil være av interesse for alle lesere, så jeg ber deg klippe den inn her.  

 [Utdrag fra kapittelet og “Beboere” i boken "Matthew, Fortell meg om Himmelen"; Matthew kanaliserte ned denne informasjonen i 1994 da han fortsatt bodde i Nirvana.]

Matthew, hvor mange mennesker bor det i Nirvana?     
Mellom 10 og 20 milliarder. Vi kommer og går hele tiden, så befolkningens størrelse varierer. Du sliter visst med dette tallet, Mor? Hvorfor det?

Det synes som en enorm mengde sjeler mellom sine liv på Jorden.

Jeg skal klargjøre litt om populasjonen, som er betydelig mer variert enn det jeg har forklart tidligere. Dette riket er primært for mennesker som transiterer hit etter endt liv på Jorden, de man kunne kalle "vanlige" beboere. Men mange andre lever her også, og jeg vil fortelle deg om alle dem. Selv om de fleste av de vanlige beboerne holder på å forberede seg til sitt neste liv på Jorden, i samsvar med sitt sjelelige utviklingsstadium, er det også noen som forbereder seg til inkarnert eller "dis-inkarnert*" liv andre steder, til og med utenfor galaksen vår, eller de kan velge å samle erfaring og læring som frie sjeler.

Sannsynligvis er 20 års residenstid gjennomsnittlig for en "langvarig gjest", men jeg føler meg ikke bra med å oppgi noe slikt tall fordi det er mange variabler som innvirker på hvor lenge de blir her. Noen sjeler føler en enorm sensitivitet i alle aspekter, en evne man kan erverve kun i de høyere densiteters vibrasjoner, og de blir ikke lenge her. Noen er så høyt utviklet at de bare farer gjennom på vei til det neste sted hvor de kan utvikle seg videre. 

Andre av et slikt åndelig utviklingsnivå kanhende velger å være her for et stykke tid. De har fortjent dette som en belønning for utmerket tjeneste som står dem til ære, og de blir her lenge slik vi regner det. Noen av disse sjelene er høyt i hierarkiet vårt her. Andre besøkende som er her i lang tid, er her for intensiv healing etter et antall vanskelige liv. De oppholder seg i fredfylte omgivelser så lenge de har behov for det, for å komme til hektene igjen, før de velger det neste nivå av åndelig vekst som de vil oppleve. Alle disse sjelene utgjør det jeg kalte den "vanlige" befolkningen.

En annen stor andel av befolkningen er på gjennomreise. Noe er frie sjeler som kommer og går etter hvert som deres vekstbehov krever det. 

Matthew, unnskyld meg er du snill. Husk på at her på Jorden er "frie sjeler" folk som synes å gå bekymringsløst gjennom livet opptatt av sine egne ting, men utenfor det som "vanlige folk gjør." Er det slik der også?

Nei, det er ikke slik, Mor. En fri sjel kan bety ganske enkelt at de har ingen kropp. Ikke engang et eterlegeme er nødvendig for at sjelen skal kunne bo her. Men i videre forstand refererer det til en holdning eller tilnærmingsmåte til kommunikasjon med Gud gjennom sine psykiske evner og gjennomføringen av det oppdraget de valgte før fødselen med stor innsikt og kunnskap. En eller begge disse tilstandene utgjør et liv som fri sjel. Det er en annen type læringsprosess og er like nødvendig som andre måter å lære på, på grunn av karmisk årsak og virkning.
Ok, da forstår jeg. Takk skal du ha.

Bare hyggelig! Nåvel, andre av dem som er på gjennomreise her er lærere på spesielle områder eller studenter som kommer for utvalgt utdannelse, og disse reiser igjen når de har gjennomført det de kom for.  Besøkende kommer fra andre dis-karnerte* riker for å fremme sin åndelige utvikling og blir her så lenge det passer for deres spesielle interesser.  Og så er det mange som er på ferie her for en kort tid, noen fra sivilisasjoner som er langt høyere utviklet enn menneskene. Nirvana er mye vakrere enn mange andre diskarnerte riker, og på samme måte som turistattraksjoner på Jorden, tiltrekker det seg "turister."

Og så er det en annen type beboerne her: sjeler som har gått inn i ny kropp på Jorden, men de forsetter å bo her på samme tid. Mor, dette er ikke "sprøtt" i det hele tatt, det finnes gode grunner for slike "doble" liv. Når man virkelig er motivert for studier, kan læring oppnås mye raskere her enn på Jorden.  Vi har nærmest ubegrensete, superbe ressurser og mester-lærere, og hele omgivelsene ligger til rette for åndelig vekst. Hvilket bedre sted kunne man tenke seg for å erverve seg kunnskap og åndelig opp-Lys-ning som man kan utruste den nye personasjen med?

Tusen takk, Mor. Vi har gitt et opplysende glimt av livet i Nirvana, men intet budskap kan dekke alle fasetter av denne verdenen, slik som den personlige mottakelsen alle nyankomne får og hvordan de blir påvirket av tankene og følelsene til dem man er glad i på Jorden; den personlig tilpassede omsorg som gis alle som ankommer med traumatiserte psyker, de forskjellige miljøene i denne åndeverdenen; dens styreformer som en republikk; aldring og av-aldring; spennvidden i beboernes manifesteringsevner. Selv om meldingene våre aldri har vært en plattform for å anbefale Matthew-bøkene, så gjør vi dette ene unntaket: "Matthew, fortell meg om Himmelen" kan tilby trøst til mennesker som sørger over tapet av en av sine kjære og er en inspirerende veiledning med hensyn til å leve.

Lys-Vesener over alt i Universet heier dere frem og omfavner dere med betingelsesløs kjærlighet.
                        _______________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com

Ingen kommentarer: