mandag 9. februar 2015

Iliuka om Jupiter og Polskift

Iliuka har også sagt at vi vil oppleve to polskift, det første magnetisk og deretter et geografisk. Han har fortalt at vi i Den Nye Tida vil se to soler på himmelen. Mange kjenner spådommene om to soler og tror at Nibiru blir sol nr. 2.


Her vil jeg gjengi litt av det Iluka har sagt om Jupiter som vår andre sol og polskiftet. Dette er hentet fra samlefilen det er tilgang til på Iliuka-siden. Filen er nedlastbar, og man kan søke på ord og fort finne hva Iliuka har sagt om akkurat det temaet man søker informasjon om.
Iliuka sier: «I tid der kommer, efter at Saturnus har brakt sine energier, noget av modererende frekvenser. Lik der således óg av eldede tider vi har talt, der fødes en ny sol, for hvorledes der induseres alt sterkere magneto-energier for Jupiter. Og således i tider der vender de polare energier, der bringes alt sterkere lys. 

Således er der til den nye lys’ fødelse for sin Galakse. Konu Ekatah.»

Sett fra et astrologisk ståsted er det Saturnenergien som gjør at store deler av verden i dag opplever økonomiske nedgangstider.
Hva betyr egentlig det at vi skal få to soler? «Hvorledes der óg aktiveres for hva der i din himmel tales planeten Jupiter hvorledes der bringes til kosmiske forendringer. Således bliver der nye frekvenser at se. For om menneskebarnet kunne skue nu i Universum, så ville der kunne se at der finnes alt flere glober enn den med øyet kan se. Der finnes alt i høyere vibrasjoner. For hvordan menneskebarnet og Moder Jord oppløftes til høyere vibrasjoner, så bliver der óg alt lettere at se hva der finnes i den samme dimensjon. 

Nu kan den ei se, for vibrasjonene er ennu ei høye nok. Konu Ekatah.» (020508)

Hvor nær kommer Jupiter til å være? «Ei er der lik der kan ses nu, for der finnes óg noget lik der skaper behov for at se. I tiden Moder Jord forvandler sin akse, så er der óg den skaper alt større rotasjoner i sin egen bane. Der finnes elliptiske baner der vil skapes, noget til at den nye pol er på plats. Der finnes så lik i Moder Jords tilstander der skaper óg forskyvelser i alle baner den ledes igjennom. 

For der er lik der bliver noget lik 37 grader opp til Antarktis. Konu Ekatah.» (200809)
Iluka har også sagt at Jupiter må samle mer masse før den blir sol. Tidligere i år leste jeg at en astronom sa at Jupiter fungerer som en himmelobjekt-fanger. Den fanger opp objekter som ellers ville kunne treffe jorden. Altså har den et potensiale til å samle mer masse. Astronomen mente at det knapt ville vært levelig på vår planet om ikke Jupiter gjorde den jobben.

Ingen kommentarer: