søndag 8. februar 2015

Språkrøre eller var det Språkøre?

En litt koselig en fra strendene i Rogaland hvor trauste bondeknøler vet å nyansere språket. 

Nå begynner spissfindighetene i språket å vise seg for fullt.  Det skulle sjølsagt en Høyre/FrP-regjering til for at folk skulle finne de spisseste spissfindighetene.  På Rogalandskysten, hvor stormen vasker inn over land støtt og stadig, der har de mange velklingende ord å ta av. Et strålende eksempel kommer her.  "Vår misnøye er stor hva angår Anders Anundsen, men det rekker ikke til mistillit!"  Forstå det den som kan, utenom Venstre i Rogaland.  

Her er det bønder som bøyer seg mot jorda med småkorte mellomrom og det gir bøndene sansen for inntrykksvare tanker og hvordan de skal plasseres i det daglige livet når bølgene rusker i mold og mose og sjøsprøyten står rundt livet på stranda hvor gresset stadig gror. Det heter: "Det er veldig mye sinne og frustrasjon i Rogaland Venstre".  Men mistillit - nei ikke tale om, "men grensen er nådd", sier de som sier noe i den klare beskjeden derfra! Det er nok ikke bra å være politiker fór lenge, heller! 

Tukáte


Ingen kommentarer: