torsdag 2. oktober 2014

Til ettertanke ...!

Livet handler om valg, leser jeg. Ja, og hva betyr det? Hviler det et enormt ansvar på hver og en av oss hva valg angår? Livet begynner jo lenge før oss. Jeg mener, vi kommer jo helt uvitende om alt - et sted fra. Det er knøtt lite av oss som kommer på det tidspunktet! Akkurat da er vi vel ganske ubevisst på det meste - også dette med valg, og ikke-valg. Før vi kan kalle oss små på Jorda, og i noen år deretter, ser jeg heller ingen reell valgsituasjon for noen av oss. Det at vi er blitt født her, er jo også et valg som angår oss, men var det vi som tok det valget? Det er spørsmålet. Og hva var vi da, før vi var født som noe som helst? Spørsmål som dette har også et svar et eller annet sted.

Hvor mye valgorientert var vi da vi valgte, før vi hadde en identitet på Jorda? Er det nå så sikkert at det var vi som valgte vår ankomst hit, og derfor står ansvarlig for den?  Var vi en helorientert energi eller sjel eller noe annet, så var det nok et valg - men hvem tok det, det vet ikke vi? Eller gjør vi det? Er alle valg vi omgir oss med, og som angår oss, bestemt av oss - av meg og av deg? Hvis vi ikke velger, er vi ille ute da? Velge skal vi for å ha alt i orden. Jeg lærte såpass mye av denne spørrerunden, at jeg ikke lenger tror at alle våre valg er så klare valg utført i full og hel bevissthet i gjerningsøyeblikket. Det kan fort bli en sannhet med modifikasjoner dette med klare og gjennomtenkte valg.

Tukáte

Ingen kommentarer: