torsdag 16. oktober 2014

Kjærlighetens mange ansikter

I den åndelige verden er det ingen prioritert rekkefølge eller noe hierarki - alt er perfekt. Skjønt det er mange interesser og ideer blant verdiene, så er mengdens verdi den samme om uttrykkene er forskjellige. På Jorda derimot, der er mengden inndelt med varierende verdier. Dette er tankevekkende - og feil. Vi mennesker gjør forskjell på hverandre med ulike verdier og vi driver med hierarki i stor stil. Eksempler:  Vi holder oss med kongehus og presidenter, prinser og prinsesser osv., samt med andre gjenger som har sine hierkarkier i samfunnets øvrige menneskelige inndelinger. Innad i familien har vi også hierarkier - mange slags, alt etter hvilken familie vi snakker om. Det ekte er at verdiene springer ut av ulike aspekter eller forskjellige sider ved den altomfavnende Kjærligheten, men på Jorda er det helst pengeverdien som har avgjort skillet mellom menneskene.

Det er hodet, med sin forståelse som har vært plagsomt i veien for menneskene, med hensyn til mestring på det omtalte området. Ja, slik ser det ut. Ut fra den forvrengningen vi gjorde i starten, så har vi drevet i all vår tid i 3D og forstått med hodet, framfor å flyte med i Kjærlighet. Vi har ikke naturlig holdt fast på den prioriterte Kjærligheten. Vi har gått på skoler, både som barn og som voksne, og heller blitt opplært i gradering av flinkhet. Ikke så rart da, at vi har levd som vi har lært. Dette var i forføreren 3D sin tid. Denne forføreren henger fortsatt med oss og driver sitt spill med forvirrede menneskebarn. Da er det heller ikke så rart at det går så seint med Oppvåkninga, men nå skal vi alltid vite at det handler om Kjærlighet, og la oss flyte med. Når vi nå slutter med å sette verdi på andres ord og meninger, går vi over til å flyte med i Kjærlighet.

Vi trengte sikkert nok et ego i starten, slik at vi kunne ta vare på oss sjøl. Med tida ble det bare så altfor mye av det. Nå derimot holder vi på å avslutte egoet, noe som tilsier at vi forstår uten å erfare hele tida. Da er det om å gjøre at vi ikke forblir i hodet.  De aller fleste problemene i menneskelige relasjoner, fra den ene til de mange, har hatt sitt utspring i egoisme og selvsentrerte utspill, noe som bare kunne føre til mistillit og eventuelle svik. Så lenge vi konkurrerer om å være bedre enn en annen, oppstår det problemer. Når vi alle er EN, er det åpenbart at konflikter blir feil i sammenhengen. Kjærligheten strømmer rundt oss, gjennom oss og omslutter oss - vi ER. Det er mer som ikke er som vi har trodd f.eks. så er tid illusjon! For å kunne skape den ekte verden, må vi først renske bort alt det uekte og det gjør vi med å slippe til Kjærligheten.

Så slipp kjærligheten inn og la den styre dag etter dag - alle dager. Vi kan enes om å avslutte all den dom vi har strødd rundt oss, det er som å strø rundt seg med 3D! 3D skal avsluttes for aldri mer å bli tatt til heder og verdighet. Vi skal renske ut alt vi kaller problemer, smerter, lidelser, konflikter, svik osv. Vi forstår at den store Oppvåkninga er uunngåelig nå, den kommer og vi skal slippe den til. Vi skal våkne fra vår lange læretid, for å gå videre med vidåpne øyne. Letteste måten å rydde opp på, må være å slippe kjærligheten inn for da går illusjonen ut - helt frivillig. Oppvåkningsprosessen har nok sikkert holdt på alltid, på et eller annet vis, vi visste bare ikke hva det var. Kjente bare at ordene romsterte. Når vi virrer rundt for å finne ro og avslapping, så er det ikke noe annet enn kjærligheten vi vil ha sterkere grep på. Grip dagen og grip kjærligheten og hold fast!

Tukáte

Ingen kommentarer: