mandag 27. oktober 2014

Hva er Lithium?

Forstår jeg Lisa Gawlas rett så fornemmer hun etter eget utsagn, at vi skal bygge den nye verden tilført Lithium. Hva Lithium er, vet hun ikke. Den som leser dette kan sjøl finne ut mer om Lithium (molekylær kode?) At vi er sterkt delaktig i bygginga av den Nye verden er det ingen tvil om og Gawlas mener at dette er et viktig produkt i bygginga, men på hvilken måte er mer i det blå ...   Er det noen som vet?

Ingen kommentarer: