fredag 3. oktober 2014

"BECOMING A SOUL - INFUSED PERSONALITY"

Fritt etter Ronna Herman - Noe forkortet  -  Oktober 2014

Vi kom til Jorda og ble mennesker, men nå har returen startet. Nå tar vi tilbake alle fasettene av sjeleselvet som vi har lagt igjen i de forskjellige dimensjonene. Nå er vi parate til å gå til en større og mer dynamisk dimensjon. Nå skal vi inn i 5D. 12 stråler av skaperbevissthet skal nemlig integreres på nytt. Vi er på retur til fullspektret bevissthet - vi skal lære å se livet fra et høyere ståsted. (Dette er viktig som jeg forstår.) Kunnskap som oppleves som egen sannhet må tas helt alvorlig, på den måten lærer vi å kommunisere med vesener fra høyere riker og vi lærer kosmisk visdom. Dette er en prosess som har startet forlengst. Da mennesket gikk dypere inn i materialismen havnet vi i de fem sansenes sensasjon og vendte oss nedover. De som er i 3D er ikke klar over dette, den bevisstheten er de vant til. Livet i 4D eller 5D kan sammenliknes med en labyrint hvor du søker etter en vei ut, men denne tåka letter etter hvert. For å kunne motta lærdom fra Lyset, må bevisstheten bli høyere. 

NB!  Egoet var ment å skulle hjelpe til med å utvikle identitet / individualitet over tid, men et sinn som er fokusert utover styres nemlig av egoet. Dette ego-selvet hjalp til å skape et illusjonistisk syn, som var basert på separasjon, frykt, egoisme og mangel. Nå aktiveres sovende celler, og tar inn ny visdom. Når cellene våre nå vibrerer i høyere 4D og lavere 5D, starter det en økende rensing i den eteriske kroppen og i aurafeltet. Prosessen tilrettelegger for en gradvis gjenvinning av Lys-Kroppen. Sjelen bruker bevisst den høyre hjernehalvdelens intuisjon. Det er viktig å dempe følelsene og å ha tankene i Lyset. Rundreisen i universet har gitt oss mange høydepunkter, pluss store leksjoner og talenter hvor mennesket er blitt perfeksjonert. Sjelen er verken ånd eller materie - den er en krystallinsk, hellig ild - et fragment av ren lysessens som er programmert til å dokumentere reisen gjennom underet av et univers. Bindeleddet til den høyeste skaper.

Det personlige sjeleselvet for dette livet lever i det Hellige Hjertet. Det har alltid vært enkelte som har inkarnert i raser og underraser, for å framskaffe nyvinninger. Slike avanserte vesener sto som Lysstolper i samfunnet. Lev i øyeblikket. Når vi går ut av den instinktive hjernen, falmer minnene. Viktig for sjølmestring er at observasjonsevnen er fokusert og at vi er vennlige i tanker, ord og gjerninger. Da vil vi få positive resultater og det unike kan komme inn. Hold en åpen kommunikasjon.   6D er udødelighet og 7D er slutten på den evolusjonære grensen for menneskeheten innenfor denne runden. Den laveste frekvens av 8D er INFINITY GATEWAY - herfra integrerer vi høyere frekvenser. 

I Am Archangel Michael

Ingen kommentarer: