fredag 10. oktober 2014

Matthew Ward - 23 september, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Når vi tar opp mange av de spørsmålene som nylig har kommet fra leserne, siterer vi ett som representerer essensen i de flest av dem: Var det et tilbakskritt for verden at Skottland ikke fikk gjennomslag for sitt krav om selvstendighet? Vi ser det ikke slik. Vi betrakter det som et fremskritt at det faktisk ble holdt en folkeavstemning, at det skotske folket på fredelig vis sto opp for sitt krav om uavhengighet.Selv om utfallet skuffet de fremsynte skottene, gjorde deres kraftfulle krav om selvstendighet det klart for regjeringen i England at det må skje endringer i deres forhold til ikke bare det skotske folket, men også til Wales og Irland.

For øyeblikket gjenstår det å se hvor raskt de foreslåtte forandringene vil bli noe av og i hvilken grad de vil tilfredsstille folket i disse landene. På lengre sikt vil reguleringer, restriksjoner, bøter og skattevirkemidler påtvunget av regjeringer opphøre over alt. Alle Jordens folk vil kjenne sin guddommelighet i at vi Alle er Ett, sin iboende innsikt og kraft som multidimensjonale vesener, og alle vil respektere den hellige ukrenkelighet for alt i skaperverket.

Vi har blitt spurt gang på gang hvorfor noen utenomjordiske kilder gir en tidsramme for den ene tingen eller den annen mens vi ikke gjør det. Først må vi be dere å bruke deres kritiske sans når det gjelder kanalisert informasjon og lytte til hva hjertet deres forteller det, spesielt når det gjelder kunngjøringer om NESARA eller om plutselig rikdom. Og vær klar over at noe informasjon som påstås å være kanalisert, i virkeligheten er skrevet og spredt av individer som med overlegg misinformerer, gjør lesere mismodige og skaper frykt hos dem.

Nåvel, en av årsakene til at vi ikke er bekvemme med å angi tidspunkter er problemet med å plassere inn i deres lineære tidskonstrukt noe som allerede eksisterer i kontinuumet. Vi skal komme tilbake til dette,men først vil vi snakke om en annen grunn fordi den er svært mye viktigere. Deres forventninger om at en spesiell hendelse skal skje sender ut positive energier som er knyttet til et spesielt tidspunkt; dersom ingenting av betydning åpenbarer seg når dette tidspunktet kommer, endres denne energien til desillusjonerthet, motløshet, til og med sinne, og dette vibrasjonsmessige «fallet» forsinker ytterligere at det dere har ventet på vil skje.

Når det er sagt, så kan vi med stor glede fortelle dere at tiåret med forsinkelse i samfunnets utvikling vil ta slutt i deres år 2017, en til de grader løfterik tidsramme med et kosmisk vindu tilsvarende det som var ved vintersolverv i desember 2012 som nesten umerkelig løftet Jorden inn i fjerde dimensjon. Deres tidsbegrep er i virkeligheten energi i bevegelse og siden Jordens oppstigningsvei går inn i stadig høyere, eller lettere, energiplan, vil de få mellomliggende årene passere med stadig økende fart. I tillegg vil de stadig økende vibrasjonene underveis dit muliggjøre at dere i stadig økende grad blir klar over hvilken enorm kunnskap dere har på sjelenivå samt evner til manifestasjon som dere kommer til å ønske hjertelig velkommen.

Dette avviket fra vår sedvanlige tilbakeholdenhet med å angi tidspunkter er kun en liten ting, fordi de planetariske konstellasjoner og posisjoner i 2017 er gitt. I mye større grad enn det, elskede familie, er det fordi deres optimisme og entusiasme med hensyn til Jordens fremtid vil motvirke negativiteten i massemedienes rapporter om Ebola epidemien, Ukraina, Afghanistan, Iraks nye regjering som såvidt henger sammen, den langvarige konflikten mellom Israel og Palestina, og spesielt i denne tiden, innsatsen for å stanse fremmarsjen til ISIL styrkene i Syria.

Vi undervurderer ikke alvoret i disse situasjonene ved å si at de filmene og rapportene som kontinuerlig terper på de mørke fremtidsutsiktene vekker den frykt og pessimisme som holder mennesker fast i tredje dimensjons mentalitet.For eksempel, spådommene om at det vil ta mer enn tre års innsats for å eliminere ISIL – det trenger ikke ta så lang tid! – og om en Ebola-epidemi som er ute av kontroll – den er ikke det!

Til tross for at mediene til en viss grad er i ferd med å miste sin troverdighet, så tror flesteparten av Jordens befolkning på "ekspertenes" vurderinger, fordi de ikke vet det dere vet. De vet ikke at de omstendighetene de bekymrer seg om ville finne veien mot en løsning mye raskere dersom det var positive energier som drev dem frem. De vet ikke at dagens kaotiske situasjon og ødeleggelser gir mange millioner sjeler muligheten til å fullføre tredje dimensjons karma, oppnå balanse og komme seg videre i sin utvikling. De vet ikke at de valgte å være på Jorden for å de kunne delta i alt det som foregår i denne tiden eller at sluttresultatet vil bli Jordens Gyldne Tidsalder i full blomstring.

Vi antyder ikke at dere skal prøve å forandre andres tenkesett – tempoet i bevissthetsmessig og åndelig bevissthet er hver enkelt sjels gudgitte rett å velge. Det er i lys av dette at deres positive tanker og følelser stråler ut i verden og fremskynder slutten på alle kamphandlinger, prøvelser og lidelser. Lys – kjærlighet! – er nøkkelen til fred, helse og velstand for alle.

En leser som tolket “referanse-bibliotek” i et tidligere budskap som om vi hadde "kunnskap om absolutt alt", spurte hvorfor vi attribuerte til våre kolleger i Nirvana det vi slo fast med hensyn til det malaisiske flyet som ble skutt ned i Ukraina. Vi gjorde dette fordi de var kilden - og vår egen kunnskapsbase vokser hele tiden. Noe informasjon kommer fra individer i Nirvana som overvåker nøye det som skjer på Jorden og noe kommer fra høyt utviklete sjeler i andre åndeverdener, fra Gud, medlemmer av avanserte sivilisasjoner, universelle råd og læremestere.

Vi ekstraherer også informasjon gjennom å observer potensialet i Jordens energifelt som reflekterer den kollektive bevissthet hos alle hennes beboere – menneskene, dyrene, plantene og det Deviske riket – og vi rapporterer om dette energifeltets mest signifikante aktiviteter på det tidspunkt våre budskap sendes. Men fordi hver eneste jordboers tanker, følelser og handlinger påvirker hvordan energien stiger eller synker, kan det hende at situasjonen endrer seg betydelig før vårt påfølgende budskap.

Energistrimler som påvirker en situasjon kan ha tiltatt i styrke og gjort at et mulig utfall er blitt et sannsynlig utfall. En situasjon som var i ferd med å utvikle seg til et sannsynlig utfall kan ha falt tilbake til kun en mulighet fordi dens energistrimler er svekket. En bølge av energi kan ha kommet inn i en situasjon hvor det tidligere bare såvidt hadde vært mulig å registrere bevegelse. Et tiltagende momentum bak noe som så ut som et høyst sannsynlig utfall kan ha ebbet ut på grunn av at en sterk energi-innfluks feide det ut på sidelinjen. Absolutt visshet om ting –predestinerteutfall – er ekstremt sjeldne, men Jordens oppstigning ut av tredje densitet og videre ferd til hennes destinasjon i femte dimensjon er av de få unntakene fra energienes stadig skiftende og uforutsigbare retninger.

For øyeblikket er myldrer hele energifeltet av aktivitet. Nye energistrimler dukker opp, noen endrer kurs, noen tiltar i styrke og andre svinner til nærmest bare en antydning; og all denne kontinuerlige bevegelsen styres av deres kollektive tanker, følelser og de valg dere gjør av fri vilje. Dette er årsaken til at selv om det endelige utfallet av alt som nå foregår er kjent i kontinuumet fordi det er predestinert, så er det likevel ikke mulig å fastsette i lineær tid eksakt når en spesiell begivenhet vil skje.

I en del tilfeller blir hele verden dypt berørt av at en person går bort og dette var tilfellet med Robin Williams. Våre kolleger i Nirvana fortalte at tusenvis hadde samlet seg i tett flokk for å hilse velkommen denne sjelen som hadde spredt glede til så mange gjennom dette livet på Jorden, og vi skynder oss å forsikre alle lesere som skrev at de hadde bedt for ham at han ikke måtte bli “straffet” for å ta sitt eget liv – det vil han ikke bli.

La oss først snakke om ankomsten til Nirvana. Sjelen blir frigjort fra den eteriske kroppen og psyken som ankommer Nirvana i den samme tilstand som da personen forlot sitt fysiske liv. Robins var besatt av en så gjennomgripende, smertefull depresjon at den tilslutt tok kontroll over ham; han tenkte at kun ved å ta sitt eget liv kunne han slippe unna denne uutholdelige pinen. Den traumatiserte psyken hans var i behov for healing og dette fikk han gjennom spesialtilpasset pleie og kontinuerlig omsorg i et av Nirvanas spesialiserte områder som kan sammenliknes med intensivavdelingen i deres sykehus.

Våre kolleger rapporterer at Robins healing skjedde raskt takket være cellulær preging fra mange liv i avanserte sivilisasjoner, han hadde fullført alle de viktigste elementer som var lagt inn i hans livskontrakt, og depresjon var ikke et element han hadde valgt, og han er nå sammen med venner og familie fra sin umiddelbare fortid og fra tidligere liv og han opplever med stor glede vidunderlige aspekter av livet i Jordens åndeverden. Vi legger til det som vi selv vet, at lysende sjeler fra hele universet hedrer denne høyt utviklete sjelen som hadde valgt å være generøs og storsinnet av ånd, energi og evner og som overgikk selv disse uvanlig høye målene.

Med hensyn til selvmord og ting i den forbindelse som har relevans for alle sjeler ba jeg min mor gi dere den informasjon jeg gav henne for mange år siden. [Det følgende er hentet fra «Selvmord»-kapittelet i Matthews bok «Fortell meg om Himmelen»]

Matthew, blir mennesker som begår selvmord behandlet på annen måte enn andre?
Både ja og nei. De blir gitt den samme personlige, kjærlige mottakelse som alle andre som ankommer og all tenkelig innsats blir gjort for å bidra til deres healing på samme måte som alle andre traumatiserte sjeler som trenger spesialtilpasset behandling. Imidlertid blir de sendt til et spesielt behandlingssenter fordi deres traumer trenger en unik form for intensive behandling.
Jeg vet at dere har hørt at mennesker som tar sitt eget liv vil få en eller annen form for straff i åndeverdenen, men instinktivt tviler dere på at dette er tilfellet. Det har dere rett i. Slik er det ikke. Det er ikke rimelig eller rettferdig å legge alle selvmord i samme kategori med én krevende dom som alle må stå overfor.
I noen tilfeller er årsaken til et selvmord alvorlig ubalanse i kroppens kjemi som gjør at ens dømmekraft svekkes. I andre tilfeller er det hva dere ville kalle galskap som fører til selvmord. Noen mennesker handler ut fra ekstrem depresjon, kanskje på grunn av tapet av noen de betraktet som livsviktige i livet sitt, og depresjonen tar over for deres rasjonelle tanker. Noen tar sitt liv gjennom tåpelige vågestykker, uvillige til å tro at risikoen ville resultere i døden. Andre handler i øyeblikkets desperasjon heller enn å gi ånden tid til å styrkes. Noen tar sitt liv for å slippe unna uutholdelig smerte. Ingen av disse fortjener å dømmes hardere enn dødsfall som tilskrives hjertefeil eller at de brakk nakken.
Noen mennesker i relativt mye enklere omstendigheter gjør en bevisst beslutning om å ta sitt liv. For noe er dette en total kapitulasjon overfor en rekke negative hendelser; i noen tilfeller for å sikre familiens fremtid på den eneste måten de ser muligheten til: forsikringspenger. Andre mennesker kommer til den konklusjon at de greier ikke å takle en situasjon de finner altfor vanskelig eller ubehagelig – kanskje deres utroskap eller økonomiske eller politiske korrupsjon har blitt oppdaget, eller de har blitt latterliggjort av sine likemenn. Disse kalkulerte tilfellene er også sørgelige fordi disse menneskene hadde egentlig ikke noe ønske om å forlate jordelivet, bare å unnslippe de aspektene de ser på som så overveldende at døden etter deres vurdering, er den eneste utvei.
Uansett hva grunnen måtte være, så gjennomgår mennesker som begår selvmord sine Akashiske arkiver med den samme selv-evaluering som alle andre, og går gjennom planleggingsprosessen for sitt neste liv på samme måte som alle andre. Det er sant at de pådrar seg et akkumulert læringsbehov ved å måtte gjennomgå pånytt alle de læringssituasjonene de ikke fullførte, men det finnes ikke noen straff eller belastende karma som pålegges dem på grunn av at de tok sitt liv. Intensjonen, eller motivet, er utgangspunktet for å evaluere seg selv og disse menneskene trenger ikke å dømme seg selv noe hardere enn andre i dette riket.
Tusen takk, Mor. Og så, lesere i Europa har skrevet inn om sine bekymringer om den Muslimske Befolkningen i et antall av byene deres. Kjære Sjeler, de er ikke der for å skape uroligheter for dere! De har respondert på veiledning på sjelenivå om å bli kjent med nye geografiske områder, nye kulturer og filosofier; og fordi det å familiarisere seg med denne dramatisk nye omgivelsene ikke er noe man kan klare over natten, så klynger de seg til det som er familiært for dem - sitt eget folk, bekledning og religiøse tradisjoner – det er helt naturlig. De er ikke de eneste som har valgt å migrere, men de kan nok være de mest synlige. Og akkurat som i alle populasjoner er det noen som oppfører seg dårlig og folk som har bodd i lang tid i området blir feilaktig tilskrevet denne atferden som om den gjelder alle personer i den nye populasjonen.

Til lesere som tillegger alle Muslimer den samme religiøse synspunktene som ISIS, eller ISIL sier vi: Vær så snill å ikke gjøre dette! Noen av dere har sitert fra avsnitt i Koranen som tillater, sågar argumenterer for, å drepe sine fiender. Bibelen har et vell av den samme typen materiale, og begge bøkene forvrenger på forferdelig vis de opprinnelige læresetninger.

For eksempel er Bibelens referanse til at man er "født som synder” – for ikke å snakke om at det hevdes at Jesus døde for å redde alle syndere! – et sørgelig avvik fra de urgamle nedtegnelser om Jesu lære. Han underviste at “synd” er en svikt i dømmekraften og at den eneste feilen er at man har blandet seg opp i sjelens utvikling, ens egen eller en annens.

Den ingrediens alle sjeler er laget av er den fullkomment rene kjærlighetsenergien til Skaperen, og dette er hva alle nyfødte er "laget av". Når enkeltmennesker blir inndoktrinert fra barndommen og videre i ungdommen til hat, hevn og drap i en religions navn, blir de tiltrukket av grupper som ISIS. Og således har det seg at selv om en militant maktgruppe kan mene at de handler ut fra religiøse prinsipper, så gjør de ikke det. De handler ut fra resultatet av sinn som er blitt inndoktrinert med at de har rett til, og ansvar for, å forsvare og spre sin tro på brutalt vis, uansett hvor feilaktig denne måtte være.

Det var mye det samme med Kristendommen. Tenk på Inkvisisjonen, på Korstogene, på de Katolske konkvistadorenes forfølgelse av innfødte folkegrupper i Latin Amerika. Og hvordan de Kristne senere, i det landet som med tiden ble de Forente Stater, nærmest utryddet bøffelflokkene for å ta fra de innfødte indianerne næringsgrunnlaget deres og hvordan de reduserte indianerbefolkningen gjennom massakrer og sykdom.

Elskede familie, alle religionene deres, som begynte i renheten av sine åndelige sannheter, avvek etter hvert til en viss grad fra sin opprinnelige lære, og de største avvikene finnes i Islam og Kristendommen. Mesteparten av de karmiske lærepenger generasjon etter generasjon pådro seg stammet fra hva som ble gjort i religionenes navn, det mest splittende og destruktive aspekt av livet på Jorden.

Den pågående prosessen med transformasjon av verden og åndelig fornyelse er i ferd med å bringe en slutt på det som mørket for så lenge siden innprentet i hjerter og sinn: frykt eller fordømmende holdning til alt som er annerledes – ødelegg det dere frykter, disrespekter og diskriminer forskjellighet som dere anser mindreverdig. For å forsikre seg om at dette ville slå ordentlig rot innen menneskeheten implanterte mørket idéen om "merkelapper" som setter mennesker i bås for å tydeliggjøre forskjeller. Slik kom samfunnet til å betrakte – og ofte dømme – mennesker i ut fra sin religiøse, nasjonale, kulturelle, etniske, politiske, regjeringsmessige, ideologiske, rasemessige, yrkesmessige, tradisjonsmessige, finansmessige eller sosiale status.

Vi kaller dere lysarbeidere – er ikke også dette en “merkelapp” som tillegger dere en forskjellighet fra dem som ikke er det? Det er det, men hensikten er aldri forskjellighet fra andre sjeler, og i enda mindre grad å heve dere over noen. Det å være Lysarbeider er å vite hvem du er – en uatskillelig del av Gud og av alle andre sjeler - og hva du gjør – sender ut lys som setter Jordens mennesker fri fra de splittende tvangstrøyene slik at alle kan leve sammen på fredfullt og respektfullt vis, i samarbeid og harmoni.

Alle sjeler på planeten vil en gang komme til å leve i lyset, hvor "merkelapper" ikke lenger har noen plass.

Med betingelsesløs kjærlighet er vi ved deres side hele veien mot Oppstigningen.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

Ingen kommentarer: