fredag 3. oktober 2014

Jesus through John | Guidance from an elder brother - Oktober 2014

Vi er i rute hva angår menneskehetens oppvåkning, sier John Smallman. Videre får vi vite at enorme endringer venter.  Illusjonen løses lett opp hvis vi slutter med en del uvaner vi har med oss fra 3D, det kan være behovet for alltid å ha rett og liknende Vi vet også hvilke kunstige behov dette er, og kan illusjonen bekjempes med så enkle midler melder vi oss til tjeneste.   Forts.

Ingen kommentarer: