tirsdag 14. oktober 2014

De borgerlige bygger ned landet bit for bit ... !

Det kaller de modernisering ... !

I et land lever det noen som har hatt forfedre som har sikret seg rikdom i fleng, bygd på varierende metoder. Slike fenomen har en tendens til å inntreffe til alle tider, slik at denne trenden har fortsatt til dagen idag. Nå har denne gruppa opparbeidet seg en fellesnevner - kapitalister! Alt og alle kaster en eller annen skygge - det være seg direkte eller indirekte. Den direkte skyggen av gruppa kapitalister er de fattige eller ubemidlede. I samfunn med slike grupper, er gruppenes innhold av varierende grad. I noen er det mennesker med vennlige sinnelag, i andre kan dette sinnelaget være uvennlig. 

I samfunn hvor sinnelaget hos kapitalister er vennlig, får gruppa med fattige leve sine liv i sin fattigdom som best de kan. De forfølges ikke av den rike gruppa. I samfunn hvor sinnelaget hos kapitalister er uvennlig, er det en annen hverdag med aktiv oppfølging slik at hverdagen blir verst mulig, nærmest utmattende, for den fattige gruppa. Avskygningene som etter hvert trer fram viser ondskapen og hatet som herjer i systemet til den uvennlige. Slike avskygninger er nå kommet til syne i det norske samfunnet. Heldigvis eller Dessverre - alt etter den politiske avskygningen til den som uttaler ordene.

Om vi deler et samfunn inn i kun de to gruppene - Kapitalister / Fattige - så lever det barn i begge gruppene. Oppveksten er alltid av betydning for hvordan den voksne utgaven blir. Av denne grunn er det i tidas løp opparbeidet økonomiske rettigheter for både de voksne og for barna deres. De voksne er igjen to klart atskilte grupper - Eldre og Voksne -. Aldersgruppa barn utgjør i realiteten den tredje gruppa etter denne inndelinga. Rettighetene til alle, men mest for de to yttergruppene står nå for fall - både for eldre og barn. Derfor reagerer mennesker på de politiske framstøtene som ser dagens lys nå. 

Hva oppdager vi så? Vi ser klart at Regjeringa har tatt mål av seg til å rasere det norske velferdssamfunnet hva gjelder den største andelen av innbyggerne. Barn og Eldre har nå med hjelp fra Finansministeren overlevert sine trygdepenger til andelen rike - 5%. De fikk alle trygdepengene i samfunnet, samt mer til. Spør om folket er glade? Som givere er vi alltid glade. Som utstøtte - fullstendig ribbet for mat, klær og husly er vi både sultne, blåfrosne og husløse. Vi er i en fei kastet fra en tilstand av såvidt godkjent til fullstendig avskyelig. Dette takket være Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) og deres politiske røvere.

Tukáte

Ingen kommentarer: