fredag 10. oktober 2014

På veien oppover ... !

Vi vil nå gå inn i en periode hvor vi opplever større balanse i det private systemet, uavhengig av alder eller annet. Det er energien rundt som har denne virkninga, samt at det blir større balanse i kroppen dess høyere bevisstheten stiger.  Det er lett å bli trukket inn i andres problemer i denne tida, da den maskuline energien er i 'krigshumør' fordi den har fått konkurranse fra store doser innkommende feminin energi.  Dette er fordi energien i kroppene på Jorda nå skal fylles opp av like deler feminin og maskulin energi. Det jordiske eksperimentet og påfølgende spill er over. Vi har greid brasene som har vært og vi greier fortsatt de etterdønningene som nå driver spillet sitt. 

Følg med så får du oppleve at kroppen fornyer seg. For den som fungerer som healer for andre, er det viktig å lukke sin egen aura på slutten av behandlinga. Etter hvert vil alle sjeler finne det nivået som harmonerer best med deres tilstand. Det er også muligheter for at en kan treffe på sin Romfamilie og kanskje til og med returnerer til den opprinnelige heimplaneten. At mye av det vi nå blir gjenforenet med, vil gi oss bakoversveis - det må vi kalkulere med. Vi har glemt mye av det opprinnelige siden vi dro ut på dette eventyret, det var også meningen at vi skulle frigjøre alle bånd og oppleve en ny tilværelse. Nå er behovet for å oppleve de lavere vibrasjonene stagget. 

Vi har lært mye nytt, og det er lært i en steinhard runde i 'kvelende' energier. Veiviseren som vi skulle og skal følge, er intuisjonen. Akkurat her kan vi koste på oss å reflektere litt over den jordiske oppdragelsen de fleste av oss har vært igjennom på en eller annen måte. Det ble gjerne ikke lagt så stor vekt på intuisjonen hva den jordiske oppdragelsen angikk. Nå derimot, kan vi gjør bruk av intuisjonen. Alle har vi guider og hjelpere som legger til rette rundt oss slik at vi til enhver tid treffer de riktige personene som i sin natur er best istand til å geleide oss videre. Så kan vi lure på hvorfor vi skal gå inn i situasjoner som for oss virker helt umulige å takle. Det er for opplevelsens skyld. 

De som holder overoppsynet med oss, vet at ikke noe skal tilstøtes oss og da er det bare å trøstig gå på de ukjente stiene om de er aldri så glatte og mørke. Dess verre stier, dess hurtigere og større vekst. Miksen av jordiske sjeler i spill ført sammen av usynelige tråder nettopp for dette formålet, kan være et surrealistisk skue på avstand. Det gode med slike oppvisninger kan være at tilskueren fortsatt kan ha noe lærdom å hente. På veien til oppvåkning er det hele tida noe å hente for alle, som gjør oss klokere, så bruk tida godt. Vi har kunnskapsrike vesener rundt oss, så da er det ingen grunn for oss til å gå rundt i uvitenhet og heller opparbeide frustrasjon.  

Les som støtte i Michael Quinsey's melding for oktober 2014.
Mike Quinsey – SaLuSa | ASCENSION Corner...

Ingen kommentarer: