søndag 26. oktober 2014

Gla'melding - slutt på all selfangst! - "Sp: Regjeringen avvikler norsk selfangst" - Hurra!

Mye protest hat ført fram - takk og pris.

Ingen kommentarer: