tirsdag 4. september 2012

SAMFUNN 31.08.2012 22/7 – Mossad/CIA/MI6 angriper Norge - Av Tor Karlstad


SAMFUNN   31.08.2012   
22/7 – Mossad/CIA/MI6 angriper Norge -  

Av 
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.

"Bob Chapman sier at internasjonale terrorister i Mossad/CIA/MI6 holder norske myndigheter som gissel, og at 22/7 var bare en leksjon og en advarsel om verre ting som kan komme, om ikke norske myndigheter gjør som de får beskjed om.

En mann alene kan aldri drepe så mange, sier Bob Chapman, og spør; Hvem hjalp ham? Hvem er de medhjelpere vitner sier ABB hadde på Utøya? Hvem plasserte bomber i regjeringskvartalet, idet slik ødeleggelse ikke kan gjøres med kunstgjødsel ifølge internasjonale eksperter?

Norge nektet å bidra med 42 millioner dollar i bank bailout til Hellas, og nektet forøvrig å bidra som Illuminatet og Den Nye Verdensorden ville, iferd med å trekke seg ut av Libya, så Norge fikk en lekse hva som skjer om norske myndigheter ikke gjør som de får beskjed om fra NATO-ledelsen og Illuminati, hvem de overfører penger til, hvem de kjøper overprisede jagerfly av, og hvilken av statsselskapene som skal ‘tape’ store summer i utlandet. Først var det Telenor i India, oljefondets milliard ‘tap’, snart er det Statoil som må avskrive 1,5 milliard i Russland. Dette er penger Illuminatet trenger til sin Nye Verdensorden agenda.

Om Illuminatet eventuelt har medløpere hos norske myndigheter sier ikke Chapman noe om. Samme modus operandi (MO) som Oklahoma-City bombingen, sier han. Det er 90% sjanse at Israel/USA/Storbritania stod bak mener han."  forts.

Nyhetsspeilet.no » 22/7 – Mossad/CIA/MI6 angriper Norge


Ingen kommentarer: