fredag 12. desember 2014

Sheldan Nidle - 9. desember, 2014 - 4 Etznab, 16 Yaxk’in, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer nå for å forklare dere hva som for øyeblikket skjer rundt om på kloden deres. De mørke lakeiene som har kontrollen over deres rike befinner seg en tilstand i enorm forvirring og usikkerhet. De strategiene som alltid før har virket for å få Lyset til å dimmes, virker ikke lenger. En særskilt mot-strategi er nå i ferd med å føre til at kabalen blir beseiret. Følgelig befinner de seg i limbo og ute av stand til å komme seg videre med en plan som de kan vinne med. Dette dilemmaet har skapt panikk i deres globale ledelse. De store internasjonale gruppene som driver finansvirksomhet og deres multinasjonale allierte forstår at det er rett før de blir overvunnet og at arrestasjoner av dem er nært forestående. Enkelte mennesker i deres enorme, sammenvevde bank-korporasjoner forslår radikale utviklingsforslag som en mulig vei ut av dilemmaet. Vi har forsikret ledergruppene i denne enorme, blekksprutliknende organisasjonen at ethvert forsøk på å forsinke denne prosessen er dømt til å mislykkes. Vi har foreslått en serie trekk for våre allierte, som kan bringe dette mangslungne sjakkspillet raskt til en endelig avslutning. Dette involverer en rekke unilaterale trekk som gjør at den globale nyfastsettelsen av verdien på alle lands valutaer kan skje. Denne serien av trekk vil hurtig løse opp denne enorme tømmerfloken ved å raskt «avsette» de mange nøkkelregimene som har spent ben under denne forandringsprosessen i mange år.

Vi står i dyp gjeld til dere alle for deres fortsatte tålmodighet. Vi forstår de omfattende frustrasjoner dere går gjennom hver eneste dag. Følgelig gjør vi alt vi kan for å sette dette rett og sørge for at starten på de omfattende overføringene av rikdommer kan ta til, som vil gjøre det mulig for hver og en av dere kan gjøre det dere kom hit for. Det er i sannhet temmelig krevende å greie, som enkeltmenneske, på egen hånd, å fortsette å opprettholde sine positive drømmer når det synes som om alle disse tingene kontinuerlig blir forsinket på grunn av de mørke og deres skruppelløse, ondsinnete medløpere. Vår plan er å vise Lyset hvordan de som opererer på Gaias overflate kan fremskynde det uunngåelige. For øyeblikket er nøkkelen å løse opp i prosessen; å sørge for at den lovte rikdommen kommer trygt frem til dem vi verdsetter så høyt og stoler fullt og fast på. Det er nødvendig at denne prosessen skjer raskt, slik at nye regjeringer og styresett kommer på plass på plass og totalomleggingen av det globale bank- og finanssystemet kan gjennomføres. Vi har listet opp et antall ulike måter hvorved dette hurtig kan skje. Vårt kontaktpersonell, med assistanse fra våre agarthanske venner, leder gjennomføringen av disse tiltakene som må til for å nå disse høyverdige og svært nødvendige målene.

Vi er i stand til å skape og flytte gull akkurat som vi ønsker. På tilsvarende måte kan vi teleporter ledere og ledergrupper fra ett sted til et annet. Tiden er inne for å ta i bruk teknologi for å blokkere de mørkes endeløse taktikkeri og heller bruke tiden til å støtte ønskene til våre støttespillere på Gaias overflate. Dere må huske på at det i deres verden finnes et “mind-control” nettverk, så vel som hemmelig, delvis usynlig teknologi for å føre krig i verdensrommet, og at det finnes krefter som prøver alt de kan å få til en eller annen form for krig. Vi har holdt alle disse romvåpnene nøytralisert og i sjakk gjennom mange år. De som så inderlig ønsker å gjøre dette riket vondt, er fast besluttet på å finne en eller annen måte å bruke denne våpenteknologien på. Vi følger nøye med og ser hvordan de mørke organiserer det ene hemmelige oppdraget etter det andre for på én eller annen måte vriste seg ut av den "sjakk matt" situasjonen vi har satt dem i. Vi er altfor sterke for dem. Den eneste løsningen er at kabalen umiddelbart overgir seg til de av våre samarbeidspartnere som daglig "bryter håndbak" med dem. Vårt kontorpersonell er nå i ferd med å gjøre det som er nødvendig for å løse opp det forferdelige rotet som fortsetter på Gaias overflate. Tiden for suksess er kommet!

Vi gjør derfor det som er nødvendig for å gjennomføre våre ulike virkemidler for å "ta ned" den mørke kabalen og deres tilsynelatende endeløse rekke av spillfekterier og intriger. Dette krever at et antall ting blir gjort av våre partnere på Jorden. Vårt kontaktpersonell forsikrer oss om at de vitale aksjonene nå er i gang. Det er de Oppstegne Mesternes håp, så vel som Himmelens, at disse mørke kjeltringene nå innser seg slått og kan bli isolert fra dere. Planene er allerede godkjent for hvordan disse mørke lakeiene kan arresteres, bringes for retten og flyttes til steder hvor de ikke lenger kan ha noen innflytelse på det som skjer på denne kloden. Først da kan vi sannferdig stadfeste at en ny virkelighet kan manifestere helt og fullt omkring dere. Vi har konsultert med mange i deres verden som til fulle forstår hva som må gjøres. I lys av dette kan vi slå fast at aksjoner er i gang som er designet for å bryte den nåværende fastlåste situasjonen og sette deres rike i bevegelse fremover mot en ny virkelighet. Dette kan også hurtig føre til offentlig kunngjøring av vårt nærvær og rolle, og at våre mentorer kan ankomme til deres rike. Det er når dette øyeblikket kommer at dere er kommet svært nær de siste stegene, som vil lede til full bevissthet!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer hit for å forklare en del ting som influerer på deres mottakelse av deres velsignelser. Den viktigste av disse handler seg om hvordan man kan sette den nåværende mørke makten ut av spill, de som gjør alt de kan for å forhindre utbetalingene som vil få det nye bank- og finanssystemet på plass. Vi har signert en rekke avtaler med overvåkings- og politienhetene i deres rike, og disse enhetene er for øyeblikket i ferd med å skyve vekk alle illegale barrierer som hindrer introduksjonen av et nytt
sikkerhetssystem for internasjonale bankoverførsler. I tillegg benytter våre venner fra rommet sine evner til å sørge for at et antall av våre programmer blir introdusert og raskt gjennomført. Vi velsigner alle dem som er med å gjøre det mulig å sette til side alle de ondsinnete og avskyelige måtene de mørke bruker for å stikke kjepper i hjulene på prosessen med å bringe dere velsignelsene deres. Vi har et dypt og inderlig ønske om å gi dere en spesiell gave i denne juletiden. Vi ønsker også å bruke denne velstanden til å introdusere dere til et nytt regjeringssystem.

Følgelig er våre samarbeidspartnere i full gang med å forberede disse himmelske velsignelsene! I årtier har dere vært nødt til å vente tålmodig på begivenheter som kan forandre deres rike enormt. Vi samarbeider tett med mange for å sikre at disse kjeltringene som enten har stjålet eller blokkert leveringen av visse fonds, får den justis de sannelig fortjener. Arrestasjoner og ulike rettslige anklager er i ferd med å forberedes for å isolere dem, slik at de ikke lenger vil være i stand til å ytterligere forsinke det vi så lenge har lovt dere. De mørke er travelt beskjeftiget med å prøve å stelle i stand ulike serier av hendelser som kan føre til en ny global krig. Familien vår fra rommet nøytraliserer denne prosessen. Vi ber om at også dere, velsignete Sjeler, bruker deres meditasjoner og ritualer til å bistå i denne særdeles høyverdige saken. Vi ber daglig og fokuserer på fred, forandring og velstand for alle i dette riket. En ny periode av opphøyet bevissthet er i ferd med å falle på plass rundt hele denne kloden. Bruk denne energien til å manifestere en ny epoke for hele menneskeheten!

La vissheten synke dypt inn i deres hjerter at en ny periode for menneskeheten nå er i ferd med å gry. Denne nye æraen er ment å leves i frihet, fred, fremgang og velstand for alle. Himmelens dekreter er svært spesifikke. Vi blir alle satt i guddommelig tjeneste for Lyset. Dette vidunderlige oppdraget vil bli tydeligere for dere etterhvert som dere blir mer bevisst dets eksistens. Mørket, som har hersket i dette riket så lenge, svinner raskt. Og når det så gjør vil disse kjeltringenes dystre, klamme grep løsne. Dere vil bli introdusert til nye menneskegrupper som er av Lyset. Prosessen med å bevege dere fra begrenset til full bevissthet vil bli akselerert. Dette vil gjøre det mulig for oss å materialisere i det guddommelig rette øyeblikk. Det er vår intensjon og belære dere på et antall områder som er av avgjørende betydning for denne transformasjonen. Dere vil også få møte dem som kommer fra Inner-Jorden og fra kosmos. Disse møtene vil utvide vår åndelige familie og gjøre dere klare til en tilbakevenden til deres liv som fullt bevisste Lys-Vesener.

I dag fortsatte vi å informere dere om hva som skjer her. Mange vidunderlige mirakler vil skje i løpet av denne høytidsperioden. Vær rede til å ta dem imot og til å fryde dere over det Himmelen vil gi dere. Det kommende året vil bli fylt av enda større mirakler og de avsluttende stegene som gjør at dere kan begynne deres endelig forvandling til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization 

Oversetter: Leif 

Ingen kommentarer: