mandag 8. desember 2014

SaLuSa av Madad, 6. December, 2013

Det svirrer så mange spørsmål i hodet på dere for tiden og vi vet at dere ønsker svar på dem. Svarene finne allerede i hjertet deres, Kjære Dere, alle svarene, og det øyeblikket da dere vil høre dem tydelig nærmer seg raskt når dere nå er i ferd med å fullføre forandringene i dere. Husk at det er ingen andre som kan gi dere svarene. Vi kan bare vise dere den vei som leder til denne viten, fordi det alltid er dere selv som avgjør når det perfekte øyeblikket er for å motta svaret og ved at dere godtar de erfaringene som gir dere denne viten så får dere mest mulig forståelse ut av dem, innsikt som finnes gjemt i hver og en av deres opplevelser og erfaringer. Så hvis det er slik at dere føler at hjernen deres fortsatt er opptatt av så mange spørsmål, så kan dere simpelthen spørre dere selv hva dere trenger å gjøre for å bli klare, for å være klare til å bevege dere inn i det Nye – så vil svaret med sikkerhet komme og ikke etterlate noen tvil om hva som må gjøres. I det øyeblikket innsikten kommer til dere, vil de fleste svarene tilflyte dere gjennom hjertet deres og dere vil ikke lenger bli holdt tilbake. Og når dere bestemmer dere til å gjøre ferdig alt som er nødvendig, så er det alltid av deres egne frie vilje.

Opplevelsen av fri vilje er kanskje det siste temaet dere må forstå fullt ut, og forståelsen kommer alltid når dere fullt ut aksepterer opplevelsen av dette som en erfaring som bærer i seg verdifull visdom for dere, og fornekt den ikke av en eller to eller tusen grunner som måtte være knyttet til den, avhengig av hvordan dere føler dere i øyeblikket, hvilken situasjon dere befinner dere i eller andre ting som påvirker deres sinnstilstand. Men så snart dere har funnet ut at det å ta i mot hver læringserfaring gir dere styrke til å tilgi, glemme den og la den fare, så er det ingen grunn til at dere skulle vente med å gjøre det samme med alle de opplevelser dere har hatt som fortsatt kan bære visdom i seg, inkludert om den frie viljen. Valget om å oppleve den frie viljen var blant hovedårsakene til at dere bestemte dere til å inkarnere her på Moder Jord, ettersom de fleste av dere ønsket å forstå alle aspekter av den.

I løpet av oppvåkningsprosessen deres var det mange av dere som så eller følte energien fra enkelte opplevelser fra deres tidligere liv, og alle disse ble vist dere for at dere skulle godta dem som de var uten å føle hat, skam, skyldfølelse eller fordømmelse av hverken dere selv eller andre involverte. Og dette er hva dere også er anbefalt å gjøre med alle opplevelser fra deres nåværende liv, for i denne tiden er læringen omkring valg gjort av fri vilje intensivert til maksimum læringspotensial for dere alle. Er dere rede til å godta dette og gå inn i det Nye? Og dersom svaret er JA, så er vi også klare.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg føler hvordan dere alle etter hvert begynner å bevege dere inn i aksept og forståelse av denne læringsmuligheten. Husk at ingen skyldfølelse eller skam eksisterer der hvor Kjærlighet og Lys er til stede, det finnes kun forståelse av hverandre som uttrykk for Skaperverket med rett til å velge hvilken vei man vil følge. De som valgte å avslutte sine erfaringer med valg gjort av fri vilje og dualitet har allerede godtatt denne læringserfaringen når de leser dette budskapet og er rede til å ta imot den visdommen som vil bringe dem inn i den virkeligheten hvor det bare finnes ett valg med hensyn til hva man vil følge.

Oversetter: Leif 

Norske oversettelser blir også lagt ut på: http://peacelovelove.blogspot.pt/ og http://galacticchannelings.com/norske/index.html. Der finner du også Matthew Ward og Sheldan Nidle på norske Moder Jord som det er nå, så vi ønsker å inspirere dere enda mer til å bruke den, sammen med all deres økende indre kraft og visdommen som dere har ervervet ved å gjennomgå så mange læreerfaringer på så kort tid. Vi kan si at “valget er deres”, for det finnes ikke lenger noen andre som er ansvarlige for deres egne erfaringer. Vi vet at dere er rede til å ta dette ansvaret og følge den endeløse veien gjennom deres evolusjonsprosess. Vi kan allerede se dere i vår felles virkelighet som vi alle har valgt å delta i.

Ingen kommentarer: