onsdag 24. desember 2014

Sheldan Nidle - 23. desember, 2014 - 5 Eb, 10 Mol, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer på denne dag med gode nyheter! Velsignelsene deres fortsetter sin vei mot å bli til virkelighet. De som så lenge har forsinket utdelingen av fondene er enten arrestert eller under trussel om å bli arrestert. Et unikt system for distribusjon har blitt testet og funnet at det virker perfekt. Før dette Gregorianske året tar slutt vil mange av dere motta disse velsignelsene. Vi takker våre allierte på Jorden for at de til fulle har samarbeidet med oss. Det er av avgjørende viktighet at i hvert fall noe blir gjennomført som gir beviser for at noe positivt skjer. Denne Juletiden er en tid så god som noen for å gjøre dette. Vi har oppdaget i løpet av det siste året akkurat hvor løgnaktige og svindleriske de som sitter ved makten virkelig er. I sammenheng med dette er det et antall ting som må gjøres. Vi har instruert våre allierte på Jorden om å implementere en serie programmer for å frigjøre velsignelsene deres fra disse kjeltringene. En serie med viktige møter, som våre ambassadører har hatt med disse de facto regjeringene, har skapt en atmosfære i hvilken våre allierte kan gå i gang med arrestasjoner, og forandre driftspolitikken til visse store banker. Denne nye driftspolitikken er i prosessen med å bli implementert allerede mens vi forteller dere dette. Vi forventer til fulle arrestasjoner på høyeste plan, og til og med at innføringen av NESARA vil følge om kort tid. 

Vi står ved en skillevei nå som dette Gregorianske året 2014 går mot slutten. De som utgjør våre Jordiske allierte synes omsider å være klare til å bruke de fordeler de for øyeblikket har i forhold til den mørke kabalen. Begynnelsen av det nye Gregorianske året gir løfter om å bringe Lysets styrker på banen med å arrestere og fjerne de mørke fra makten. Denne prosessen har vært lenge i emning. De mørke og deres lakeier har hatt makten i denne planetens overflatesamfunn i nesten 13 årtusener. Deres oppgave er å begynne å bygge et nytt globalt samfunn basert på frihet og velstand for alle. Dette skal videre føre til verdensomspennende "avsløring", som vi føler er svært langt på overtid. Mentorene våre kan da lande og begynne å bevege dere raskt mot å bygge et samfunn som endelig er rede til å påta seg de ansvarsoppgavene som i sannhet respekterer og tar vare på Gaia og de økosystemene dere bor i. Et slikt samfunn kan være en velkommen forvandling, fra de mørke rikene dere ble født inn i til de riker der dere har fått deres fulle bevissthet tilbake. Dette betyr også at dere vil være rede til å gjennomføre en full gjenforening mellom dere selv og Agarthas rike.

Denne operasjonen, i regi av Himmelen, med å gjenforene dere med deres forfedre og bringe dere tilbake til full bevissthet, har tatt lengre tid enn forventet. Vi har vært tilstede i stort antall i deres nærhet gjennom mer enn tyve år. Himmelen gav oss en rekke svært strenge retningslinjer å følge. Gjennom årene har vi gradvis blitt løst fra mange av disse dekretene og blitt bedt om å følge en mer unnvikende serie av handlinger for å unngå konfrontasjoner. Vi har gjort dette, hele tiden bevisste med hensyn til hva som måtte gjøres. I mellomtiden har Himmelen fortsatt med sitt eget guddommelige program med å endre deres fysiske essens. Denne prosedyren er nå raskt i ferd med å nå et punkt hvor en mer direkte grad av intervensjon er påkrevet. Følgelig justerer vi kontinuerlig direktivene til de forskjellige medisinske overvåkningsteamene våre. Om natten i disse dager, både registrerer vi og modifiserer graden av forandringer som Himmelen oppnår gjennom sine kropps-ansvarlige. Disse forandringene gjør dere gradvis klare til deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi kan rapportere til dere at disse ulike endringene til nå har forandret nesten 40 prosent av det dere ble født med.

Disse fysiske forandringene gjenspeiles også i forvandlingen av deres emosjonelle og mentale kropper. Deres medisinske vitenskap har bare så vidt begynt å oppdage hvordan deres fysiske, mentale og emosjonelle kropper i virkeligheten er koplet sammen og samfunksjonerer. De er også i ferd med å begynne å lære hvordan disse "samfunksjonene" i virkeligheten opererer. Etterhvert som dere beveger dere mot full bevissthet, vil de ulike sjiktene av deres tre hovedkropper koples mer dyptgående sammen enn deres medisinske vitenskap i det hele tatt kan forestille seg! Vi følger med og ser at disse koplingene kommer "on line" og begynner å "snakke med hverandre" mer åpent. Tegn på dette kan finnes i den dramatiske økningen i livaktige drømmer og det at mange av dere plutselig føler når vi observerer dere. Denne operasjonen viser oss at dere blir stadig mere klar over at dere eksisterer i mange virkeligheter samtidig. Dette er et element i deres stadig økende bevissthet. Disse fenomenene vil fortsette å øke etter hvert som bevisstheten deres øker. Dere vil om kort tid bli gjort klare for vår ankomst og den kommende samhandling med mentorene våre.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med velsignelser og oppfordrer dere elskverdig å komme sammen med oss på denne Julaften og be og visualisere er rettferdig verden, som er i ferd med å ta form i våre hjerter og i det fysiske riket som dere nå bebor. Vær til enhver tid rede til å bidra med deres sjels mektige kraft for denne guddommelige saken. Dere er et svært mektig kollektiv som for øyeblikket er under utforming av Himmelen, for livet i et nytt rike. Benytt denne storslagne revisjonen til å gi deres affirmasjoner til det våre samarbeidspartnere nå er i ferd med å gjøre. Den første magnifikke delen av disse forandringene vil kunne registreres i løpet av Julen. Gi deres energi til det som er i ferd med å bli en mektig kraft for det gode. Lyset er fullkomment dedikert til å få en slutt på de mørkes arbeidsmåter og gjøre at dere kan komme sammen og på storslått vis forandre dette riket til et nytt et. Våre venner og familie, i Ånderiket og i verdensrommet, har gjort mye for å hjelpe våre samarbeidspartnere og forberede veien til frihet, fremgang og velstand for alle.

Deres nye Jeg vil være et særdeles strålende Vesen som har gjenvunnet enorme evner og som, i Kjærlighet, er rede til å hjelpe Gaia og hennes mange ulike økosystemer. Dere blir nå gjort klare til å bruke deres evner til å forvandle Gaia, og i særdeleshet bringe hennes overflate tilbake til det jomfruelige riket som dere møtte da dere første gang kom hit for omtrent 900.000 år siden. Den verdenen var temmelig forskjellig fra den verden dere ser hver dag. Det er deres oppgave å bringe hennes skoger, sjøer og elver tilbake til sin opprinnelige tilstand. Dere skal også bringe havene hennes og luften tilbake til sin opprinnelige jomfruelig rene tilstand, slik dere møtte dem for så lenge siden. Vi er særdeles stolte over hva dere skal bli. Vi har selv bevitnet den skjønnheten som er Agartha. Denne vidunderlige energien skal dere på vidunderlig vis gjenskape. Vår oppgave er å ha overoppsyn med dere og veilede dere i dette mektige arbeidet. Gjennom disse forandringene vil Gaia vende tilbake til den skjønnhet hun en gang kjente. Og i tillegg til dette skal dere spre dere til de fire vannverdenene og bygge en fantastisk, strålende stjernenasjon.

Således står dere på brinken foran en ny epoke som vil markere dere tilbakevenden til Lyset. Himmelen har lenge fortalt oss om denne tidens komme. Det har vært vårt privilegium å assistere dere med å gjøre denne forvandlingen til en særdeles vellykket en. De siste 300 årene har, særlig i Vesten, sett en enorm vekst i åndelighet. Østen har, til tross for Vestens omfattende undertrykkelse, beholdt inni seg de elementene som nå vil bli gnisten som tenner denne nye epoken. Etter hvert som dere lærer om de ulike religiøse filosofienes opprinnelse, vil dere oppdage hvordan Lys og Kjærlighet fortsatt skinner i dem. Vi ønsker inderlig å hjelpe dere å lære mange ting som kan bringe dere alle sammen. Det er i dette strålende kollektivet av full bevissthet at dere vil oppdage hvordan dere er Ett med alt levende. Vi vil slå vår visdom sammen med deres og skape et i sannhet vidunderlig globalt samfunn. Det er dette samfunnet som skal forenes med alle de andre mektige bevisste Vesener og gjøre denne nye stjernenasjonen mulig.

I dag har vi fortsatt med våre ukentlige rapporter om hva som skjer i denne verden. Snart vil den Galaktiske Føderasjonen og Agarthanerne gjenforenes med dere og sammen skal dere forme en ny stjernenasjon, med Himmelens velsignelser. Det er gjennom dette mektige skaperverket at dere skal gjøre deres storslagne skjebne til virkelighet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif 

Ingen kommentarer: