torsdag 4. desember 2014

Sheldan Nidle - 2. desember, 2014 - 10 Batz, 9 Yaxk'in, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer til dere med mer å fortelle. De som arbeider for å skyve mørkets lakeier ned fra sine maktens troner er nå klare til å sluttføre denne prosessen. Vi er blitt informert om at en serie viktige trekk er i gang, som vil føre til arrestasjon av nøkkelpersonell og omforming av et antall store regjeringer. For øyeblikket blokkerer det de facto regimet i USA introduksjonen av den nye "Stats-pengesedlene" (Treasury Reserve Note). * Denne pengeseddelen, understøttet av gull, betyr slutten for Federal Reserve Dollaren og følgelig den nåværende, særdeles illegitime regjeringens fall. Disse mørke lakeiene som har kontrollen over dette regimet vil bli arrestert og med et mektig sveip bli atskilt fra folket. Alt dette er klart til å skje. De menneskene som vil bli utvalgt til å lede interimsregjeringen befinner seg på et trygt sted og er helt og holdent klare til å utøve regjeringsmakt. En enorm mengde spesielle rekommendasjoner vil bli gitt den nye kongressen når den avlegger sin ed, etter at interimsregjeringens fire måneders virketid er utløpt. Disse rekommendasjonene skal gjøre kongressen og dens to andre grener til sanne tjenere for folket.

Denne slutten på en regjering som i hemmelighet har tjent kun særinteresser, er likevel bare begynnelsen. Den Amerikanske Grunnloven må tilbakeføres til sin opprinnelige intensjon. Dette betyr at den nå fraværende opprinnelige grunnlovsendring nr. 13 må gjenopprettes, og at den ulovlig vedtatte grunnlovsendring nr. 16 må strykes. Disse justeringene vil bli ytterligere modifisert ved at man vender tilbake til folkerett. Rettsvesenet skal ikke lenger være et system som en bande med kjeltringer kan bruke som de lyster og som inderlig ønsker å stadig øke antallet innsatte i deres private fengsler. Kriminalitet vil bli utmålt som samfunnstjeneste som dekker lokalsamfunnets behov. Nøkkelen er å skape en sann rehabiliteringsprosess som forbereder alle til en storslagen og permanent velstand. Samfunnet må forberede seg til sine mentorers ankomst. Samfunn som i dag er sønderrevet av konflikter må nå få det de trenger for å heles. Alle fordommer må konfronteres og en forståelse av hverandres viktighet løftet frem slik at det blir åpenbart for alle. Der hvor det trengs må det sørges for boliger som gir indre og ytre fred (indre glede) til alle.

Det er nødvendig å gjennomføre offentlige prosjekter for å bringe veier, transportsystemer, kloakk og vanntilførsel til en ny, høyere standard. Det finnes allerede teknologi i deres forskjellige samfunn som kan gjøre dette raskt. Penger vil ikke bli årsak til forsinkelser. Så snart pengene begynner å strømme vil alle slags humanitære prosjekter komme i gang. Så snart vårt nærvær og rolle er offisielt kunngjort, vil vi være med å hjelpe. Vi kan praktisk talt på et øyeblikk, gjennomføre disse ulike prosjektene for å få slutt på den enorme skjevfordelingen av midler og goder som i dag eksisterer over hele kloden. Det er enten en mangel på tilstrekkelig vann til å kunne leve, eller en enorm mangel på anstendige sanitærforhold. Transportsystemet er glissent og det er en mangel på tilstrekkelig gode veier. Når det gjelder boforhold trengs det en enorm og omfattende oppgradering. Når man skal leve i de kommende bevissthetsmessige oppgraderingene kreves det en levestandard som er på linje med vår egen. Det er vår absolutte hensikt å sørge for at dette skjer temmelig raskt. Himmelen har et tidsskjema som vi har til hensikt å overholde.

Når dere så oppgraderer deres levestandard, må dere gjøre dette på en måte som ikke skader naturen. Det er fullt mulig for ulike menneskesamfunn å benytte teknologier som rett og slett kan hjelpe naturen og gjøre livet i de omkringliggende økosystemene enda bedre. Våre byer opererer på en slik måte at økosystemene ikke blir forstyrret. Vi er tross alt voktere og ivaretakere av planetene. Vi samarbeider hele tiden med elementalvesenene for å forsikre oss om at alle økosystemene har det de trenger og trives. Våre ritualer for hele tiden å gjøre vår hjemmeverden bedre og støtte det Åndelige Hierarkiet på planeten, legger stor vekt på dette gjensidige forholdet. Vi er glade for å være i besittelse av teknologi som gjør at vi ikke er nødt til dyrke jorda slik dere gjør eller å forbruke ressurser som vår verdens forskjellige økosystemer trenger. Hensikten for oss er å hjelpe, og aldri på noen måte skade levende liv, som det myldrer av både på overflaten og i de indre riker på vår hjemmeplanet. Vi utveksler kontinuerlig velsignelser og søker veiledning i vår vokterrolle hos planetens Åndelige Hierarki.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi er her for å informere dere om en del viktige begivenheter. For det første er dere velsignet nær slutten på en prosess som skal gi dere alle stor velstand og fremgang. Disse velsignelsene skal gjøre det mulig for dere å realisere deres kjæreste drømmer og tillate dere å være frie, uavhengige Vesener. Det er vårt kollektive ønske at hver eneste en av dere er fulle av glede og ved god helse. Dette riket er i ferd med å avslutte en lang æra hvor de mørkes lakeier har styrt livene deres på hensynsløst vis. Hver eneste en av disse uhellige kjeltringene ble oppfostret til å betrakte dere som laverestående Vesener, hvis eneste hensikt i det store og hele var å tjene dem. I denne virkeligheten av ulikhet og skjevfordeling ble hver enkelt av oss oppdratt til voksenlivet. Vi er intimt kjent med både gledene og sorgene dere møter i dette livet. Vi kommer for å arbeide sammen med våre rådgivere og forbundsfeller for å forandre dette og gi dere langt bedre leveforhold som vil gjøre at dere med letthet kan vende tilbake til full bevissthet.

Det som skal skje er i realiteten svært enkelt. De mørkets styrker som fortsatt befinner seg på overflaten av denne verden må overgi seg og føye seg etter Himmelens påbud. Det er vanskelig i denne tiden å tro på det som virker som en håpløs drøm eller fantasi. Over alt finnes det tegn på sannheten om dette er i ferd med å skje, men det er likevel vanskelig å forestille seg hvordan det skal kunne fullføres. Og her, kjære dere, er det viktig å bære denne drømmen i sitt hjerte og åpent støtte denne fanesaken. Vi har, med deres kjærlighet og visjoner, utført mirakler. Slutten på alle deres vanskeligheter står sannelig for døren. Betrakt dette som en oppmuntrende samtale og la den fylle dere med entusiasme. Frustrasjonen løper jo nesten løpsk blant dere. Det er i sannhet vanskelig å holde fast på en visjon samtidig som sparepengene deres minker og helsen svikter. Det er helt åpenbart at en eller annen form for øyeblikkelig lindring er påkrevet. En hel rekke elementer er i ferd med å komme sammen til en helhet, som gjør en slik lindring og lettelse mulig. La dette sette mot i dere. Vit med usvikelig sikkerhet at dere ikke er alene.

Våre mange samarbeidspartnere forstår at denne juletiden er en fortvilelsens tid for de fleste av dere. En god gjerning er virkelig påkrevd for å hjelpe dere. Vi er kollektivt fast besluttet på å skape en slik sårt tiltrengt begivenhet. Vinteren er en tid hvor mørket øker etter hvert som dagslyset minker. Det er den aller mest perfekte tid for noe som muntrer dere opp og med stor glede viser veien frem mot de undrene som skal komme ved starten av det Nye Året. Dere har fulgt med, fulle av forventning, håp har blitt til sorg, ettersom ingen ting av betydning synes å ha skjedd. La dette årets avslutning bli annerledes. La noen grad av glede komme til dere. Så følg nøye med, se dere omkring og se noe vidunderlig skje! Hold øynene åpne og vær rede til å vite ut fra det som skjer, at mirakler sannelig kan skje. Himmelen holder på å gjøre i stand en overraskelse for dere! Og den vil sannelig bringe dere den glede dere trenger!

I dag fortsatte vi vår serie av ukentlige budskap til dere. Disse svært korte rapportene dreier seg om aktiviteter på et nivå som vil gi mye glede, og fremfor alt første kontakt og full bevissthet. Vi kommer for å bringe dere en storslagen gjenforening med deres ulike åndelige familier og familie fra verdensrommet. Vi kommer for å bringe sannheten inn i historien deres igjen og gi dere detaljer om deres opprinnelse for lenge, lenge siden på en vannplanet i Vega’s stjernesystem. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif 

*Dette er en ny pengeenhet klargjort og utstedt av regjeringen og finansdepartementet, basert på landets realverdi og backet av gull og klar til å tas i bruk. Denne kalles Treasury Reserve Note, TRN. Denne vil da umiddelbart erstatte den dollaren vi kjenner; Federal Reserve Note/Federal Reserve Dollar som er en privat pengeenhet som Federal Reserve Bank «selger» til myndighetene (som et lån med rente). Denne private Federal Reserve Bank har trykket opp penger «som de har lystet», uten gull-backing og således tjent uhorvelige summer på penger som i realiteten er «bare luft». (FIAT penger). På den måten har de da også manipulert for å skape de gjeldsmengdene som finnes i verden i dag. 

Ingen kommentarer: