mandag 8. desember 2014

ILLUMINATI har dratt fra Jorda! The Galactic Federation through Wanderer of the Skies - Føderasjonen hilser til dere

I dag begynner vi med en oversikt over hendelser som har ledet opp til dette ståsted, denne tid, dette nå. Vi er her og har alltid vært her og veiledet dere gjennom disse tider. Dere har vært forventningsfulle på at noe skulle skje, og det har dere god grunn til. Tiden nærmer seg at det uunngåelige skjer. Det er svært mye som må gjøres på planeten deres og lite tid å gjøre det på.

Hele planeten har blitt innhyllet i et plasmafelt som nylig har blitt aktivert. Det fungerer slik at det holder høyere former av vibrasjonell energi inne, samtidig som det tillater at mørkere, tyngre og lavere energier forlater kloden uhindret. Når det først er ute, kan det aldri komme tilbake. Dette er begynnelsen på den siste fasen av renselse av planeten deres. En forsinkelse som førte til at dette ikke kunne skje tidligere ble forårsaket av deres romstasjon MIR, som gikk i bane altfor nær til at den ikke ville bli påvirket av dette plasmafeltets virkning. Enighet er oppnådd om å flytte dens bane, slik at kraftfeltet kan gjøres operasjonelt uten negativ innvirkning på mennesker.

Etter hvert som denne energien blir aktivert, vil dere oppleve at Illuminati vil få mindre og mindre innvirkning på deres daglige virke. Til å begynne med vil det ikke være så påtagelig at massene merker noe til det, men etter hvert vil noen ”stikke tåa i vannet” ved å gjøre en handling som de vet Illuminati vanligvis ikke aksepterer, og ved så å gjøre, vil de oppleve at de ikke får noen motstand der de ellers ville forventet det. Dette vil sette mot i flere til å ”utvide sitt virkeområde” inntil det blir åpenbart at Illuminati, som aldri noen kunne se, men som de visste alltid fulgte med, ikke er der lenger – eller hvis de er der, så motsetter de seg ikke handlingen som er gjennomført. Etter hvert som flere og flere får vite om dette, vil flere og flere fremskritt til beste for hele menneskeheten ta form over hele verden. Når det først skjer, vil dere få se et skred av menneskeskapte bevegelser som uhindret arbeider mot det dere alle ønsker – å trives, å være fri, å utforske, å få vite om og finne sannheten.

Det vil skje gradvis, men samtidig ikke gradvis i det hele tatt, for tiår, ja årtusener vil bli feid vekk på nærmest et øyeblikk, når folk forstår og innser at de kan leve sine liv fritt og uhindret av den kontroll de hadde over dere, de som ville gjøre dere til slaver. Når vitenskapsmenn skaper nye teknologier til beste for menneskeheten og de kommer på markedet og blir tilgjengelig for alle, uten at de blir ”lagt på hylla” av de som ikke ønsker dem; etter hvert som de finansielle institusjonene arbeider for folkets behov og ikke forretningsimperienes; når politikerne lager rettferdige og representative lover for alle, så vil dere sakte men sikkert se denne nye verden folde seg ut og bli til virkelighet.


Vår medvirkning i alt dette vil ha vært som en usynlig hånd, men vi har vært der hele tiden. Vi har opprettet plasma-kraftfeltet som hindrer negative energier i å fortsette å sirkulere på planeten deres. Vi har ”kastet ut” ulike grupper fra andre verdener som hadde etablert baser på Jorden for å tjene sine selviske mål; vi har hindret andre raser fra å komme hit til Jorden i denne avgjørende tiden hvor nye energier ble innstrålt og etablert omkring og på kloden deres; vi har veiledet dere gjennom denne prosessen slik at dere har vært holdt informert, i kontakt med oss, motivert og bevisst på hva som foregår på og omkring planeten deres.

Etter hvert som ting utvikler seg, og etter hvert som Illuminatis grep blir svakere og svakere, vil dere få lære deres sanne historie og finne ny næring og krefter i dette håpets budskap til dere alle. Dere har så visst allerede begynt å se noe av det etter hvert som oppdagelser av tapte sivilisasjoner blir omtalt mer åpent i deres media. Og når alt dette begynner å gå opp for dere som et folk, og dere begynner å se det store bildet, både på deres egen verden og i Universet, da vil vi komme, med åpne armer, og i kjærlighet og respekt for den reisen dere har gjennomført. Prosessen er allerede i gang og vi har på deres vegne et overoppsyn med så mye mer som skjer.

Hva kunne vel være mere gledelig enn at alle de som har vært med på å fullføre alt dette kommer sammen for å feire det! Og vi sier til dere; se opp mot himmelen og vi vil være der, sammen med dere, i kjærlighet og gjensidig respekt. Den reisen vi alle har vært sammen om og deltatt i har gitt oss mye glede!
La freden fylle deg.

Kanal: Wanderer of the Skies     

Oversetter: Leiff

Ingen kommentarer: