mandag 15. desember 2014

SaLuSa, 12. Desember, 2014

Hvilke spennende fremtidsutsikter som ligger foran dere! For dere kan med rette se frem til en tid full av avsløringer, og positive indikasjoner på at de forandringene dere har ventet så lenge på, nå er i ferd med å bli til virkelighet. Vi kan godt forstå grunnen til at dere føler en viss skepsis, men vi føler oss sikre på at gitt litt tid, så vil dere ikke ha noen som helst tvil om at dere er i ferd med å legge den gamle Tidsalderens syklus bak dere. Den har fått løpe linen ut og det finnes ingen vei tilbake for disse mørke maktene som har opprettholdt den. Naturligvis vil det fortsatt være hindringer å overvinne, men de mørkes evne til å opprettholde den er smertelig minsket. Dere kan forvente at de vil prøve å hindre at nyhetene kommer ut, men disse er av så stor viktighet at vi vil ikke tillate at de blir stoppet eller manipulert. Det kan oppstå enkelte mindre problemer, men dere kan være sikre på at en vidunderlig fremtid er sikret for dere.

Tidspunktet som er valgt for kunngjøringen har åpenbart blitt valgt med julehøytiden i tankene, slik at den kan nå frem til flest mulig. Familier kan komme sammen og samtale om hva de kommende Lys-Byene vil innebære og bety for dem. Dette burde føre til en enorm oppløftelse av folks tillit til fremtiden. Alle deres opplevelser og erfaringer har vært fulgt nøye helt siden begynnelsen av denne syklusen for omkring 26.500 år siden. Dere har blitt veiledet til å følge en vei som ville gi dere de nødvendige opplevelser og erfaringer som ville fremme deres evolusjon, og også anledninger til å løfte dere over de lavere energiene. Endetiden har alltid blitt påvirket av hvilken retning dere ville velge å gå i og vi er svært glade for at tilstrekkelig mange sjeler av Lyset har lykkes. De har kanskje ikke vært majoriteten, men deres evne til å bringe Lyset gjennom har vært tilstrekkelig til å overvinne de mørke energiene som ellers ville ha ødelagt dem og tatt over kontrollen fullstendig.

Etter å ha stått for det dere tror på, ofte uten noe som helst bevis, har dere omsider noe å vise til, og etter hvert som tiden går vil det bli stadig sterkere. Noen sjeler vil finne det vanskelig å forstå meningen med det som skjer og vil fortsette med å gjøre ting som de alltid har gjort. Det er helt greit ettersom hver eneste en av dere må følge deres egen intuisjon, og bestemme deres egen fremtid. Dere kan ikke simpelthen velge å gå lenger inn i Lyset enn deres egne vibrasjoner tillater dere å gjøre. Dere må derfor tillate at andre definerer sine egne behov og hvilken vei de vil gå. Dere kan være helt trygge på at alle sjeler til slutt vil befinne seg nøyaktig der de er ment å være. Dette gjør det mulig for dem å fortsette sin evolusjon på et vis som er passende i forhold til deres forståelsesnivå. På lang sikt vil alle sjeler stige opp, siden det i virkeligheten ikke finnes noen tid slik dere forstår den. De høyere nivåene er ikke bundet av tid og sjeler kan bevege seg forover og bakover i den.

Rundt om på Jorden vil nyhetene om de nye Lys-Byene skape stor opphisselse og gi folk enormt håp for Menneskehetens fremtid. Frem til nå har fremtidsperspektivene virket grimme, med kaos som syntes å bli stadig verre, og med lite håp om noen forandring til det bedre. Som dere har erfart, kan endetiden være temmelig urolig og lett få konflikter til å flamme opp mens de gamle energiene spiller seg ut. Imidlertid er det ingen ting som kan stanse den fulle manifestasjonen av den Nye Tidsalderen som allerede har begynt. Det som vil skje vil gi folk enorm tro på fremtiden og mange vitenskapelige og teknologiske fremskritt dere har hørt nyss om kan snart bli en del av deres virkelighet. Selv om dere har blitt holdt tilbake av de mørke Sjelene, så er det imidlertid fortsatt et faktum at fremskritt har fortsatt å skje og at nye oppfinnelser har blitt gjort, som vil gjøre livet deres mye lettere. “Nød” vil til slutt bli et unødvendig ord og det vil komme en tid hvor all fattigdom vil være totalt eliminert. Sult og mangel på materielle ting som gjør livet akseptabelt vil ikke lenger være et tema, ettersom det vil finnes rikelige tilgang til alle de nødvendige ting som kan gi dere et godt liv.

Kjære Sjeler, nå burde dere ha en god anelse om hvor Menneskeheten er på vei og det vil gjøre godt igjen for alle de mindre akseptable erfaringene dere har hatt. Alt har selvfølgelig vært i deres evolusjons interesse og har vært planlagt fra det ene livet til det neste, slik at dere har kunnet fortsette å løfte dere opp og høyne vibrasjonene deres. For de sjelene som ikke har vært i stand til å greie dette, er det ikke noe de vil bli bebreidet for, de vil simpelthen bli gitt nye muligheter til å lykkes i neste runde. Som dere ofte har blitt informert om, så har dere til enhver tid fått hjelp og har aldri vært overlatt til dere selv for å kjempe deres kamp alene. Det kan synes som om det ikke har vært slik, men vi ber dere huske på at vi kan veilede og arbeide med dere, men hvilken vei dere til slutt velger å ta er deres egen avgjørelse, for hvem er vel vi, eller sannelig noen som helst andre, til å blande oss opp i deres valg?

Betydelige mengder karma har akkumulert seg på Jorden på grunn av dem som tror på hevn for handlinger noen har gjort mot dem. Det er et faktum at dette bare gir dere mere karma, fordi ingen ting noensinne blir vunnet gjennom slike handlinger. Hver eneste sjel må stå ansikt til ansikt med seg selv og sine handlinger når det jordiske livet er over. Det er selvfølgelig vanskelig å forholde seg passiv i en voldelig verden, men husk på at dere hele tiden skaper deres egen fremtid. Dersom du er en sjel av Kjærlighet og Lys som har nådd et slikt nivå at du kan uttrykke “kjærlighet” i enhver situasjon, så er du med sikkerhet klar for din Oppstigning. Fortvil imidlertid ikke, for det er ulike nivåer innenfor hver dimensjon, og så lenge du lever et liv basert på å elske dine brødre og søstre, vil du lykkes og stige opp.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og strålende lykkelig for å kunne gi dere de gode nyhetene om Lys-Byene. De har holdt på gjennom ganske lang tid å manifestere litt etter litt og det vil bli et vidunderlig syn når de manifesteres helt. De vil trekke til seg tusenvis av besøkende, men vi har en mistanke om at nyheten om at de har dukket opp vil bli som dere sier "dysset ned"….. Imidlertid er byene Ganske store og det vil helt klart bli en enorm interesse omkring dem. Myndighetene vil ikke bli tillatt å blande seg inn og adekvate tiltak vil bli gjort for å gi dem full beskyttelse. Vær i Kjærlighet og Lys og vit at dere er velsignet som får være på Jorden i slik en viktig tid.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif

Ingen kommentarer: