lørdag 6. desember 2014

SaLuSa, 5. Desember, 2014

Det er ikke til å tro!  Tenk at vi nå er der! Nå kan vi bare vente hvert øyeblikk at de viser seg - de vi har ventet så inderlig på. Igår kveld viste et stort lys seg utenfor vinduet mitt - det lyset var ikke til å misforstå.  "Hei, her er vi," var det akkurat som det sa - og jeg mener jeg  et stort smil!  

Tukate.

Vi trekker oss med glede tilbake slik at Michael kan sende ut et nytt budskap i stedet for vårt vanlige. Informasjonene som blir sendt ut burde løfte humøret deres betraktelig ettersom dere har ventet veldig lenge på et oppløftende budskap som klart indikerer begynnelsen på mange velkomne forandringer på Jorden. Det er mange forandringer som skal komme hvor alle forberedelsene allerede er gjort. Dette betyr at svært lite tid vil gå til spille i overgangen fra deres nåværende situasjon preget av krig og disharmoni, til en helt annerledes situasjon som innvarsler kjærlighetens og fredens komme til Jorden. Vi har ofte fortalt dere at forandringer er på vei, men omsider vil dere få et tydelig tegn som bekrefter det. Mange vil fortsatt nekte å tro det de ser skje rett foran sine egne øyne, men fornektelse kan ikke skjule det faktum at en ny Æra har begynt.

Dersom dere ser dere tilbake vil dere finne at vi har holdt våre løfter, hvilket betyr at den Galaktiske Føderasjonen har vært travelt beskjeftiget med å sikre at verdensfreden er blitt opprettholdt. Mindre kriger og andre opprør vil etter hvert opphøre og det vil komme en tid hvor slike negative handlinger vil bli umulige å utføre. Vibrasjonene øker kontinuerlig og i fremtiden vil de være altfor høye til at noen slike negative handlinger kan manifesteres. Kjære Dere, kampen mellom mørket og Lyset er på det nærmeste over og i deres levetid vil dere få se dem som er ansvarlige for deres fall ned i elendighet blir fjernet, slik at de ikke lenger kan forsinke forandringene. Slike aksjoner vil oppfylle de løftene som ble gitt for lenge siden, og vi takker dem som har stått ved vår side og nektet å la seg rikke av veien.

Som vi allerede har nevnt, er det deres ansvar å hjelpe andre gjennom forandringene og å lede dem inn på Lysets vei. Vi og andre grupper vil ikke slutte med vår innsats for å sikre at fremskritt blir gjort, og vi står vakt mot innblanding fra noen som helst kilde. Ting er nå kommet svært langt, men som alltid er vi avhengig av at alle Lysarbeidere iherdig utfører sine oppgaver. Og naturligvis, når et så avgjørende punkt er nådd i Menneskerasens utvikling, blir alt som er mulig gjort for å gi evolusjonen deres et stort sprang fremover.

Det er sannelig helt åpenbart at mange sjeler sanser at noe som er svært positivt, er i ferd med å skje, selv om de ikke aner noe om hvordan det vil manifesteres. Dessverre er nyhetsmediene deres fortsatt under innflytelse fra de mørke Sjelenes lakeier, og derfor får dere får ikke vite sannheten om hva som skjer i deres verden. Gode nyheter kan imidlertid ikke skjules i all evighet og de vil begynne å sive ut uansett hvilke metoder som brukes for å undertrykke dem.

Som alltid er det en del av vårt oppdrag å patruljere himmelrommet deres for å sikre at ingen uinviterte gjester kommer inn eller at det blir utplassert våpen i rommet som kunne brukes mot dere. Jorden deres har vært i karantene i mange år for å sikre at ingen andre sivilisasjoner kan influere på eller blande seg inn i utviklingen deres. Noen ganger har det vært nødvendig å tillate noen å komme i kontakt med dere, men kun for å teste reaksjonen deres. Det har hjulpet dere til å forstå mer om Universet og andre livsformer som eksisterer over alt i det. Mange andre sivilisasjoner er kommet mye lenger enn dere når det gjelder intelligens, men etter hvert som dere utvikler dere, vil dere også få anledning til å øke deres eget nivå enormt. Det er på ingen måte slik at vi holder dere tilbake; som deres Voktere er vi sterkt opptatt av å hjelpe dere til å utvikle dere så raskt som mulig, slik at dere kan vende tilbake til de nivåer dere tidligere befant dere på.

Når det gjelder deres observasjoner av våre skip, så kan det være en smule forvirrende dersom dere ikke er i stand til å identifisere hvor de kommer fra. De mørke Sjelene på kloden deres er nå kommet så langt at de er i stand til å designe og bygge liknende skip som våre, og bortsett fra hvordan de er merket, kan de se svært like ut. Dette kan også føre til at det forekommer scenarier hvor man tror at det er ekstraterrestrielle som står bak, mens det er deres egne hemmelige operasjoner under falsk flagg, som er i virksomhet. Vi vet at det ikke er første gang de har hatt tanker om å skape hendelser som de kunne beskylde oss for. Vi kan ikke blande oss inn i hva dere velger å gjøre, med mindre det er av slike proporsjoner at det ville kunne føre til forandringer i planen for Solsystemet deres. Dere trenger imidlertid ikke bekymre dere for fremtiden deres, for den er sikret, og dere er allerede på vei inn i den Nye Tidsalderens energier.

Moder Jord er også i ferd med å gjøre forandringer til virkelighet, ettersom hun også beveger seg inn i den Nye Tidsalderen. Hennes arbeid består blant annet av å rense Jorden og bringe den tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand, og dette vil skje over tid, etter hvert som hun også løfter seg opp gjennom vibrasjonene. Så, som dere kan se, er det svært mye handling som finner sted, som alt er til deres fordel, og som til slutt vil gi dere en fredfull og meget tilfredsstillende tilværelse. Dere er i ferd med å forlate de lavere vibrasjonene for godt og all mulig hjelp blir gitt for å løfte dere opp. Da dere la ut på deres lange reise for tusenvis av år tilbake, var dere lykkelige sjeler fast besluttet på å få mest mulig utbytte av muligheten til å erfare og lære i de lavere vibrasjonene. Dere visste at dere ikke vill bli forlatt og overlatt til dere selv, at utviklingen deres ville bli nøye overvåket, og at dere når den tiden kom, ville få hjelp til å returnere til Lyset. Denne tiden er nå kommet og fremskritt blir allerede gjort. Vi har alltid vært der sammen med dere og snart vil det bli til virkelighet at vi kan møte dere ansikt til ansikt igjen.

Vi deler deres glede over tanken på at vi snart skal møtes igjen, men selv om vi er lykkelige, opplever vi ikke de ekstremer av følelser som dere gjør. Våre følelser er mere sentrert omkring den Universelle Kjærligheten som gjør det mulig for oss å føle den aller dypeste lykke som den bringer med seg. Det er ikke lett å beskrive dette med ord i deres språk, for ordene er ikke alltid adekvate for det vi ønsker å uttrykke. Når dere imidlertid får være i vår nærhet vil dere vite uten noen som helst skygge av tvil at vi er Kjærlighetsvesener og dere vil så visst føle det. Det er en tilstand av væren som hvor fred og kjærlighet smelter sammen til ett, og denne tilstanden vil bli deres når dere har utviklet dere til fullt utviklete Vesener.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og veldig glad for å kunne utvide deres forståelse av den tiden dere nå har gått inn i. Nyt den alt mens dere legger de lavere vibrasjonene bak dere.

Tusen takk, SaLuSa, 
Mike Quinsey.
Oversetter: LeifWebsite: Tree of the Golden Light

Ingen kommentarer: