søndag 7. desember 2014

Journalistikkens dvaskhet gror i det dvaske samfunnet

Det er besynderlig dårlig med dagens avisjournalistikk.  Jeg innbiller meg at de har en elendig opplæring bak seg, journalistene, om de har noen opplæring i det heletatt? Kanskje ikke?  Da må jeg lure på hva som har skjedd i den tida de skulle lært både skriving og lesing og ellers andre fag på skolen om ikke annet. Går virkelig elevene for 'lut og kaldt vann' hele oppveksten og er totalt uten tilsyn fra noen lærer?

Er det enkelt, lettfattelig og smart skrevet dette her da? Eks.: "Festet frosset mår til tre i "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu"". Er dette en setning som roper ut budskapet sitt klart og tydelig ved første øyekast? Kanskje den som har tydet setningen på forhånd greier å fatte poenget en gang til, mens andre blir som spørsmålstegn. Jeg tror ikke det er en bevisst tanke bak, jeg tror det bare er uvitenhet og ikke noe annet.

Det er gjennomgangstonen for leseren i mye av avisjournalistikken idag, at det er nødvendig med flere runder på samme setning for å få tak i meningen.  Jeg har ofte tenkt at det er godt gjort å kunne skrive på denne måten! Kanskje er det selve tenkningen som er på avveier i forhold til samfunnets vanlige måter å tenke eller uttrykke seg på.  Holder det på å vokse fram et knotespråk i samfunnet?


Er det kanskje dagens IQ test til leseren?  Det kastes i såfall mot folk uten noe varsel. Det bare står der på en førsteside, og er umulig å forstå - enn si tenke seg til hva det skal være. Det er ikke det første leseren tenker at dette er ubehjelpelighet, stakkaren kan ikke bedre. Nei.  Vedkommende journalist kan aldri ha lært noe om hvordan en best meddeler seg skriftlig til leseren i en travel hverdag. Så hva med opplæringa?

Jeg kan sikkert spørre mer enn ti vise kan svare, uten at noen blir klokere av det. Jeg tror ikke at andre har svar på dette heller. Jeg tror dette bare har vokst ut av passive tanker i tida, da samfunnet er på sparebluss hva tanker angår. Det er grobunn for en slendrian nå, og den kommer vel som bestilt for noen - spesielt for de unge. Dette landet ledes nå på en så dvask måte, at det fortoner seg som forkastelig.

Tukáte

Ingen kommentarer: