onsdag 17. desember 2014

Matthew Ward - 14 desember, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. I denne sesongen med hellige og sosiale feiringer fremstår Jorden nærmest som om den gløder av utallige lysglimt, når de som har mye deler generøst med dem som har lite. Noen av dere har skrevet at dere har skyldfølelse over å glede dere over julens fester og annen underholdning, fordi så mange ikke en gang har det de trenger for å dekke sine grunnleggende behov. Kjære familie,vær fulle av glede, vær begeistret og takknemlig for denne lykkelige tiden med familie og venner! Dette er slik livet på Jorden er ment å være og de oppløftede vibrasjonene fra disse lys-fylte følelsene åpner opp en hovedvei til en bedre verden for alle mennesker.

Tradisjonelt er dagene når året går mot slutten, en tid for å tenke over det man har fått til og lykkes med i de foregående månedene. For Lysarbeidere omfatter dette også vekst i sinn og ånd – og hvor beundringsverdig deres vekst har vært! Dere føler kanskje at dette er til tross for alvorlige utfordringer, men det er på grunn av dem. Når dere støtte på hindringer eller tilbakeslag, mønstret dere deres indre styrke og fortsatte på deres vei; når én dør lukket seg, så dere etter en annen som ville åpne seg; gjennom deres besluttsomhet om å fortsette å gå fremover, fortsatte dere å vokse i visdom, mot og ånd.

Vi vet at dere til tider blir trette av denne verden og at det er vanskelig å se bakenfor de karmiske dramaer som i stort tempo utspiller seg. Vi har også stått på den samme scenen og tjent lyset "i skyttergravene" hvor dere befinner dere, så vi vet at for dere synes det som om utviklingen og fremskrittene er alt annet enn raske. Hvor vi ønsker at dere kunne se deres verden fra vårt utsiktspunkt – dere beveger dere med lysets hastighet og den mengden av lys dere utstråler er et vidunderlig syn!

Den andre siden av deres årlige tradisjon mot slutten av året er å se fremover og gjøre beslutninger for det nye året. For mange Lysarbeidere innebærer dette å vinne større innsikt i universelle sannheter, og det å greie å se forskjellen mellom illusjon og virkelighet er et signifikant aspekt av åndelig og bevissthetsmessig utvikling. Vi takker den leseren som siterte fra et av våre budskap: "… å se bakenfor illusjonen, å åpne deres hjerte og sinn for sannheten om hvem dere virkelig er – dette er hva oppstigningen handler om!" Vær så snill å spørre Matthew om å forklare hva som er illusjon og hva som er virkelighet.For noen år siden besvarte jeg et liknende spørsmål og jeg ba min mor om å finne frem det. [Utdrag fra Matthews budskap 23. Mai, 2005]

"Hva er det Matthew mener når han sier 'Vi lever i en illusjon!' Har hver enkelt sjel sin egen virkelighet, eller deler vi alle samme virkelighet?"

Per definisjon er en illusjon bedragersk og lett å la seg lure av, noe som blir oppfattet som virkelig, men som er uten basis i virkeligheten.

Illusjonen i tredje dimensjon er at dere har kun dette ene livet på Jorden, så dør dere og etterpå er det, ifølge mange, et eller annet vagt definert "sted" som enten er velsignet eller et ild-og-svovel "liv etter døden" hvor dere blir værende for evig tid. Virkeligheten er at dette er bare ett av mange hundre eller mange tusen av liv/erfaringer for en sjel som lever i mange ulike former og lokaliteter samtidig i universet.

Illusjonen er at dere er kroppen deres, personligheten deres, deres personlige egenskaper, deres følelser, deres suksesser og at dere tilfeldigvis har en sjel som reiser Gud vet hvor når dere dør. Virkeligheten er at dere er sjelen, en del av Gud, uatskillelig fra Ham og alle andre sjeler i universet; dere har et liv hvor dere gjør fysiske erfaringer som dere valgte for å utbalansere tidligere liv; og at dere er et vesen med evig liv.

Illusjonen er, avhengig av hvilken religiøs tilhørighet man har, at universets Høyeste Vesen er korrekt portrettert kun av ens egenreligion og at Hans lover, slik de er tolket i ens egen religion, er absolutte. Virkeligheten er at det Høyeste Vesen i dette universet er underordnet Skaperen, det Høyeste Vesen i kosmos. Han er summen av alle sjeler, alle livsformer, over alt i dette universet og Han kjenner hver eneste tanke, hver eneste følelse som hver eneste livsform har. Han kan ikke sette til side Skaperens lov om fri vilje når sjeler kommer på vidvanke fra sin sjelekontrakt som ble inngått før de ble født, slik at det er ikke "Skje Din vilje".* Selv om det er vanlig å si "Han", er Gud, eller Kilden, uansett hvilket navn dere velger å gi den, selve symbolet på androgyni, den fullkomne balanse mellom maskuline og feminine energier. Han skapte ikke religioner – det var det noen få villfarne deler av Ham som gjorde.
Illusjonen er at ondskap er det motsatte av det gudelighet. Virkeligheten er at mørke er fraværet av lys, fraværet av kjærlighet og åndelig klarhet.
Illusjonen er at Jorden er en liten planet av fast stoff hvis beboere er det eneste verifiserbare intelligente liv i universet. Virkeligheten er at Jorden er en sjel med planetkropp, som er hjem for vesener innvendig, på overflaten og over den. Og hennes overflatebeboere er for størstedelen mye mindre avanserte åndelig, intellektuelt og teknologisk sett, enn mange andre sivilisasjoner.
Ja, hver enkelt sjel har sin egen illusjon når det gjelder dem selv, alle fasetter av sitt liv, planeten Jorden og Kilden til Alt, men til slutt vil alle dele den samme universelle virkeligheten.
Tusen takk, Mor. Mange som vet at de er Lysarbeidere har gjort eksemplariske fremskritt med hensyn til å takle 3D situasjoner, samtidig som de avanserer mot 4de dimensjons utvidete horisont, slik at overgangen er ikke som en plutselig åpenbaring, men heller som en bekreftelse på de fremskrittene dere har gjort. Men det store flertallet av dem som tjener lyset uten at de vet det, har ingen anelse om at de spiller sine valgte roller i en omfattende og detaljert planlagt saga om lys som triumferer over mørke; med tiden vil også de se hvordan tredje dimensjons illusjoner etter hvert utfolder seg og blir til universell virkelighet. En annen måte å betrakte virkeligheten på er “uni-verse”, å tale med én stemme – stemmen til deres multidimensjonale selv i Altets En-het.

Før vi tar opp nylige hendelser som vi har blidt bedt om, vil vi gjerne si et par ord om de store massemediene. Illuminatis tentakler er i ferd med å miste grepet på dem, men de har fortsatt tilstrekkelig tak på dem til å sikre at de inneholder ting som terrorisme, protester, aggresjon og andre hendelser som vekker negative reaksjoner; i tillegg er noe av informasjonen forvrengt ved at man utelater enkelte sider av stoffet, og noe er direkte løgn. Vi mener ikke å foreslå at dere skal ignorere medias rapporter, men vi ber dere bruke deres kritiske sans når dere leser “nyhetene” og unngå å la dere trekke inn i deres dramatiske fremstilling av dem.

Nåvel, for å oppsummere: Vil publikums voldsomme protester i USA, på grunn av de Afro-Amerikanske mennenes død, som skyldes overdrevne polititaktikker, føre til reformer og få en slutt på rasediskriminering i dette landet? Reformer vil komme før rasistiske følelser tar slutt, ettersom de er blitt dypt innpodet fra den ene generasjonen til den neste; denne giftige kjeden av holdninger vil bli brutt av unge mennesker som motstår den og overvinner den. Ja, alle som er involvert i hendelsene meldte seg frivillig på sjelsnivå til å spille sine respektive roller, som mange andre har gjort før dem, for å opprettholde et globalt spotlight på de grusomme urettferdigheter forårsaket av rasisme og alle andre fordommer, ikke bare i USA, men over alt hvor de er en faktor i folks liv.Til slutt vil disse aspektene av deres sivilisasjon kun eksistere som sørgelige kapitler i deres historiebøker.

I situasjoner og saker hvor det er dyp splittelse i synsmåter og holdninger, vil diskusjonene for å bygge bro mellom ekstremene gå i sikksakk inntil planeten deres er så gjennomsyret av lys at samarbeid kommer naturlig mellom forhandlerne på begge sider. Alle landene i Midtøsten, mange i Afrika, Nord Korea, Ukraina, Tsjetsjenia og Hong Kong er de som oftest er nevnt, men også folk fra andre områder i verden har spurt når de vil få se positive forandringer i sine land. Dersom vi visste når urolighetene ville ta slutt, ville det være en glede å fortelle dere det – i tidligere budskaper har vi forklart hvorfor dette ikke er mulig for oss å vite. Det vi kan fortelle dere med den største sikkerhet er at enhver form for undertrykkelse og korrupsjon i deres verden vil opphøre litt etter litt, i en myriade av små steg. I mellomtiden opplever en mengde sjeler det de valgte i sine livskontrakter for å fullføre karmisk læring og utvikle seg inn i fjerde dimensjon åndelig og bevissthetsmessig.

“Støtter dere for eller er dere imot frigjøringen av CIA rapporten om torturen av de 'anholdte' etter 11. september terror aksjonen."Sjeler som er stasjoner her tar ikke stilling for eller imot noen beslutninger som blir gjort på Jorden, men fordi vi vi har innsikt i hva det er som er under utvikling, vil vi si at frigjøringen av rapporten var av avgjørende viktighet. Selv om ord om de brutale forhørsteknikkene kom ut for en tid tilbake, så er en offentlig innrømmelse av det som har funnet sted et steg mot sannheten om "11/9", og at det blir avslørt og synlig for alle vil virke som en katalysator for "å kaste lys inn i" andre store løgner og svik som lenge har vært holdt skjult for folket.

Når det gjelder voldelig atferd eller mishandling utført av enkelte celebriteter, så har alle parter på sjelsnivå avtalt å delta i de ulike situasjonene av to grunner: for ytterligere å synliggjøre smerten og pinen til alle personer som blir utsatt for denne type behandling, og for å vise hvor tåpelig det er å opphøye enkelte sportsutøvere eller underholdningsartister til idol-status. Den større og viktigere sannhet som vil vokse frem er anerkjennelsen av at hver eneste person i samfunnet deres har like stor verdi i familien av sjeler; og et biprodukt av dette så og si, vil være anstendig arbeidslønn for arbeidere på alle felter slik at alle kan dele av Jordens overflod.

Kort sagt, alt som skjer på Jorden deres har et mål og en mening! Når dere vet at alle konfliktfylte situasjoner, skuffende eller sterk ladde temaer er et steg på vei mot fred, rettferdighet og likhet for loven, blir det mulig for dere å betrakte alle situasjoner og mennesker uten å dømme eller fordømme. Sannelig trengs det atskillig mer for at den Gyldne Tidsalderen skal materialisere til fulle, men det kommer. Forandringen som starter inni hver enkelt person skaper en flodbølge av kjærlighet som er i ferd med å forandre verden deres og innsats som foregår utenfor offentlighetens lys i denne sammenheng, vil begynne å blomstre på en måte som det ikke er mulig å ta feil av.

Vi har tidligere snakket om viktigheten av musikk og denne juletidsperioden byr på majestetiske komposisjoner, julesanger og glade populære sanger som oppløfter ånden og stemningen deres. Teksten i en del julesanger beskriver ikke sannheten om Jesus’ fødsel, men de uttrykker en høyaktelse som er inspirert av denne høyverdige sjelen. Den mektige kjærlighetens essens fra alle budbringerne som Gud har sendt for å opp-lyse sine barn på Jorden, finnes inni deres og omkring dere til enhver tid. Syng og lev i en overdådighet av Glede for verden!, våre kjære brødre og søstre, og gå inn i det nye året i denne vidunderlige ånd.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

Ingen kommentarer: