lørdag 20. desember 2014

Sheldan Nidle - 16. desember, 2014 - 11 Chicchan, 4 Mol, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med mere nyheter til dere. I dette øyeblikk er mekanismen som skal gi dere deres velsignelser aktivert. Vårt kontorpersonell rapporterer at de første elementene av denne prosessen er underveis og at det ikke er oppdaget noen funksjonssvakheter. Våre allierte på Jorden benytter med stor tillit et leveringssystem som har blitt omfattende testet gjennom mange år. Det er vårt sterke ønske å ha et antall viktige elementer på plass i god tid før Julen. I denne sammenheng har vi kontaktet dem som har ansvaret for disse ulike prosjektene og blitt fortalt at de benytter et antall spesielle «omstendigheter» for å sikre at disse forskjellige leveringene blir vellykket gjennomført. Vi vet at disse leveringene ligger under jurisdiksjonen til dem som er i ferd med å sluttføre de tilpasninger som er nødvendige for å få på plass et nytt og mye mer rettferdig bank og finanssystem. Dette nye systemet skal håndtere mesteparten av utleveringene for å bringe dere velsignelsene deres. Således skal den første delen av disse leveringene gi dere endelig bevis for at disse mange velstands- og humanitære prosjektene virkelig ikke er til å stanse. Vårt inderlige ønske er å bruke disse første utleveringene til å bevise for alle og enhver at de mørkes makt i sannhet er slutt.

Slutten av dette Gregorianske året 2014 vi for alltid bli husket som et enormt velkomment vannskille. Ikke bare vil fremgang og velstand begynne å spre seg blant dere, men også dannelsen av nye styresett og nasjonal ledelse vil bli manifestert. Da Grev St. Germain og Thomas Jefferson skrev det opprinnelige utkastet til den Amerikanske Frihetserklæringen var det ment å være en mektig fanfare som innvarslet frihet, uavhengighet og velstand for alle. I begynnelsen var dette strålende dokumentet influert av slavespørsmålet, slik som det på den tiden eksisterte i Amerika. Dokumentets sanne intensjon har tatt mer enn to hundre år for å materialisere; å synliggjøre for alle de guddommelige sannheter som ligger innbakt i det og gjøre det mulig for denne kloden omsider å gjennomføre sitt vidunderlige mandat. Det som skal skje i den kommende tiden er å belyse dette ytterligere. Dere vil få bevitne den endelige sluttføringen av en stille revolusjon som bokstavelig talt har tatt århundrer å gjennomføre. De som har viet sine liv til å arbeide utrettelig for denne saken vil omsider kunne høste den inderlig velfortjente belønning for sitt arbeid.

Denne stille revolusjonen er ment å sørge for at nye regjeringer kommer på plass, hvis eneste ønske er å være et instrument for sitt folk og en sann beskytter av deres rettigheter. Denne nye organiseringen av nasjonale ledelser vil være det første utrykk for det som etter hvert skal bli deres galaktiske samfunn. Dere befinner dere på et oppadgående bevissthetsmessig transportbånd som uvegerlig vil føre dere til full bevissthet. Samfunnet deres har kontinuerlig blitt forledet til å tro at knapphet og konkurranse er menneskesamfunnets sanne natur. Selvfølgelig er det ikke det. Teknologi og bevissthet former en union som leder til de riker vi til daglig befinner oss i. Den eneste faren er å gjøre seg altfor avhengig av teknologier som ikke trenger kontinuerlig overstyrende input fra menneskeheten. Intelligens er, når alt kommer til alt, basert på anvendelse av åndelig bevissthet. Et slikt input er livsviktig og vi kan ikke understreke dette for sterkt. Dere befinner dere på et punkt i deres teknologiske historie hvor det er nødvendig at dere tar denne grunnleggende advarselen på fullt alvor. Dette er grunnen til at vi er så lykkelige for at en spesiell åndelig intervensjon for øyeblikket er underveis. Denne intervensjonen har til hensikt å raskt lede dere forbi potensielle hindringer for deres tilbakevenden til full bevissthet.

De kommende dagenes begivenheter lover dere således en vei frem til deres skjebnebestemte mål. Vi er her, sammen med våre Agarthanske slektninger, for å gjøre det mulig for dere å raskt kunne ta i bruk vidunderlige teknologier som skal gjøre det lettere for dere å komme videre. Gaia trenger å se at deres globale samfunn ikke lenger ønsker å misbruke hennes ressurser og grise til hennes habitat. Menneskeheten er ment å være både spesielle himmelske voktere av Gaia og å forstå til fulle sin rolle i utfoldelsen av den guddommelige planen for hele den fysiske virkeligheten. Til slutt vil dere utvide samfunnet deres til en hellig stjernenasjon som med visdom og kjærlighet veileder de mange vannverdenene som dere har ivaretakeransvar for og som også vokter over alle de verdenene som utgjør deres egen spesielle stjernenasjon. Disse guddommelige oppgavene er et ansvar dere med glede vil ta på dere. Hver eneste en av dere vet innerst inne hvorfor dere er her og forstår intuitivt hvordan dere kan utføre oppgaven deres. Vår oppgave er å hjelpe dere å oppdage dette. Vi er så glade for at Himmelen har gitt oss denne muligheten. De kommende tider vil bli en tid hvor vi reintroduserer oss for dere!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre samarbeidspartnere er for tiden travelt opptatt i arbeid sammen med våre åndelige familier og familier fra rommet, slik at utleveringene kan gå som planlagt. For øyeblikket tester vi dette systemet for å forsikre oss om at det enkelt og uproblematisk kan levere velsignelsene deres. Så langt har vi sett at systemet fungerer som planlagt. På begynnelsen av uken har vi til hensikt å gi ordre til dette systemet om å fullføre utleveringene. Vi jobber som en gruppe for å fokusere på dette systemets suksess og for å være klare til å sette den neste delen av planen vår i verk. Så snart utleveringene er gjennomført, kan nye regjeringer og styresett bli virkelighet. Vi venter nå på å kunne flytte våre valgte individer til Washington hvor de kan innta nøkkelposisjoner i en midlertidig regjering som kan iverksette en tilbakevenden til grunnlovens og folkerettslige prinsipper. Dette er ment å være en prototype for et antall andre som skal ta over andre regimer kort etter at det nye amerikanske regjeringssystemet er vellykket gjennomført.

Denne forandringen av regjering og styresett vil ledsages av økende velstand for alle og en global bevegelse mot fred og samarbeid. Denne bevegelsen mot fred vil til løfte frem en rekke ulike små bevegelser som arbeider for å skape et alternativ til den mørke kabalens banksystem. Disse operasjonene som i så stor grad mangler penger til å lykkes, vil bli gitt de nødvendige midler til raskt å begynne å bygge opp en omfattende infrastruktur i hele den tredje verden. Vi har åndelig støttet disse bevegelsene og beskyttet dem mot å måtte gi opp totalt. Det er helt nødvendig å sørge for rent vann, gode veier og ordentlig kloakk, så vel som lett tilgang til banktjenester og andre virkemidler for en levedyktig utvikling av økosystemene. Det er nødvendig at Gaia er en del av all fremtidig global utvikling. Våre stjernefamiliers ankomst vil ytterligere klargjøre dette. Vi ser frem til en global nyoppstart tuftet på en åndelig gjenforening med Gaia.

La oss se på hva som foregår. Deres bevissthet er i rask vekst. Dette gjør dere mer bevisst hverandre og nødvendigheten av å hjelpe hverandre. Dere begynner å bli klar over deres voksende ansvar for verden omkring dere. Det begynner å gå opp for dere hvordan deres nåværende samfunn bidrar til en massiv utrydnings-syklus. Dere innser at den teknologien dere allerede besitter har evnen til å snu dette om. Deres bruk av universell Kjærlighet og Lys er det eneste som kan redde virkeligheten deres. Følgelig er dere nødt til å re-evaluere livsverdiene deres og begynne å bruke denne nye erkjennelsen om verdier på en virkelig fremragende måte. Dere er i ferd med å begynne overgangen fra hjernelogikk til hjertelogikk. Det er denne som vil vokse etterhvert som dere forvandles fra begrenset bevissthet til full bevissthet. Til dette sier vi bare: Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag har vi gjennomgått hva som er i ferd med å skje i dette riket. Vi ber om at dere bruker deres visdom og deres bønn til å bringe inn denne nye virkeligheten. Mange er nå engasjert i å manifestere det vi har diskutert med dere. Vi ber om at dere støtter deres innsats og benytter deres iboende evner til å bringe denne nye virkeligheten frem! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization 
Oversetter: Leif 

Ingen kommentarer: