fredag 1. oktober 2010

Oktober 2010

Overordnet tema denne måneden handler om venting i flyt på forskjellige nivå. Venting i en avslappet og innoverskuende tilstand, følelsen av å være i likevekt og ikke så opptatt av å gjøre noe hele tida. Bytte om på dominansen hendene i mellom, bruk venstre hånd der det er mulig - dette stimulerer hjernehalvdelene. Det er en fin øvelse å lytte i stillheten etter lyder, studere farger og annen visuell input som former og skygger, fokusér på kroppen, scanne fra hodet til tærne og vær bevisst på pusten. Studér alle utfordringer som dukker opp i oktober, de er lett synlig da de er ekstra forstørret nå. Familiemønstre kommer opp fra dypet og ber om oppmerksomhet, fellesskap og lokalsamfunn utfordres når mennesker blir innoverskuende, lokalpolitikken kan bli noe skarpere i kantene etter hvert som impulskontrollen avtar.

I de globale områdene skjer endringene på en mindre merkbar måte, stormer og orkaner blir som vanlig utfordrende. Rapporter om kontakter og observasjoner 'utenifra' vil komme etter hvert som sløret blir tynnere. Men først og fremst er oktober en god måned for å zoome inn på det nære - det gir sanseopplevelser med stor glede, ro og fred.

Ingen kommentarer: