torsdag 14. oktober 2010

Broen til den nye Jorda

De usynlige har i flere år meldt om en innviklet kjemisk fornyings-prosess i menneskets nervesystem. Menneskesinnet har hittil vært programmert for fragmentering, men nå skal det tilbake til et helhetssyn.

Neste trinn handler om å mikse den indre og ytre verden, det maskuline og feminine, det guddommelige og menneskelige. Det som står for tur er at jordboerne blir galaktiske beboere, og får anledning til å utforske områder med uendelig intelligens.

Så fra nå av skjer det en glidende overgang fra sinn-relatert tenkning til hjerte-relatert. Hjernehalvdelene kommer til å arbeide sammen i full harmoni, og vi blir mentalt, følelsesmessig og fysisk avbalansert. Det vil si vi er uten noen form for blokkering eller distrahering.


Se mer her: http://www.thinkwithyourheart.net/

Ingen kommentarer: